5 juni 2024

De Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) van de VRA wil (early career) klinische onderzoekers binnen de revalidatiegeneeskunde stimuleren om actief te blijven en zich verder te ontwikkelen in revalidatieonderzoek na afronding van hun promotie. Deze groep ervaart uitdagingen ten aanzien van het zetten van vervolgstappen in hun carrière, de combinatie van klinische taken en onderzoek, en het ontwikkelen van competenties behorende bij senior onderzoeksfuncties.  

Doel van de early career-dag is om early career klinische onderzoekers (aiossen en revalidatieartsen) in contact te brengen met elkaar, senior onderzoekers en hoogleraren binnen de revalidatiesector zodat uitwisseling van kennis en expertise kan plaatsvinden en het uitbreiden van het eigen netwerk wordt gestimuleerd. Daarnaast is het belangrijk om de continuïteit op het gebied van onderzoek bij revalidatieartsen te stimuleren en borgen voor de toekomst.

In september 2023 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst is goed gewaardeerd en tijdens de evaluatie gaven de aanwezigen aan behoefte te hebben aan een jaarlijkse bijeenkomst. Het hooglerarenconvent en de WeCo hebben de handen ineengeslagen om deze vervolgbijeenkomst te realiseren.

Wanneer en waar: 17 september 2024 van 12.30-17 uur in Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht

Doelgroep: Early career clinici (aiossen, revalidatieartsen) die onderzoek en zorgtaken combineren en aan de start staan van hun wetenschappelijke carrière. De geïnteresseerden zijn gepromoveerd, of zijn in de afrondende fase van hun promotietraject en willen na hun promotietraject zich verder ontwikkelen binnen het veld van de wetenschap.

Aanmelden: VRA leden die aan de criteria van de doelgroep voldoen, zijn welkom bij de bijeenkomst. Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Aanmelden kan via deze link.

We vragen je bij de inschrijving om een korte beschrijving van je project, de fase waarin je project zit en een vraag of probleem die je met de groep wil bespreken. Mogelijk benaderen we je om een pitch daarover te geven.

Kosten: Inschrijfgeld is 90 euro per persoon. Deze kosten vergoeden de catering en eventuele reiskosten van de workshop- en sessieleiders.

Organisatie: Het VRA bureau organiseert deze dag, samen met Nicole Voet en Charlotte van Laake vanuit de WeCo en Frans Nollet en Sander Geurts vanuit het Hooglerarenconvent.

TijdProgramma onderdeelSpreker
12.30-13.00uInloop en lunch 
13.00-13.20uOpening:
– Doel van de dag
– Terugkoppeling behoeften/verwachtingen
– Interactief voorstellen
Dr. Charlotte van Laake, Maastricht UMC+    
13.20u-13.50uHoe versterk ik mijn ZonMw VENI of klinische fellow aanvraag?  Prof. Dr. Jeanine Verbunt, Adelante en Maastricht UMC+
13.50-14.00De Kennisagenda RevalidatiegeneeskundeDr. Esther Hosli, research coördinator VRA
14.00-14.40uPitches van drie personen. Presenteer in 5 minuten je project en jezelf. Eindig met een tip voor de groep en een vraag voor de groep  Moderator: Prof. dr. Sander Geurts  
14.40-15.00uPauze/netwerken 
15.00-16.00uCombifuncties: hoe stel je prioriteiten? Hoe scheid je hoofd- van bijzaken?  Prof. dr. Jeroen Hendrikse, radioloog en medisch afdelingshoofd UMCU  
16.00-16.30uTerugblik op de dag en vooruitblik op de toekomstAllen
16.30-17.10uNetwerkactiviteit & borrelDr. Nicole Voet, Klimmendaal/ Radboudumc
17.10-17.15uAfsluiting 

Meer nieuws