30 januari 2024

Een reis door de tijd en kansen voor de toekomst

De VRA Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) organiseerde samen met het hooglerarenconvent op 18-09-2023 de eerste Early Career onderzoeksmiddag. Het doel was om klinische, early career onderzoekers (aiossen en revalidatieartsen) in contact te brengen met senior onderzoekers en hoogleraren binnen de revalidatiesector voor uitwisseling van kennis en expertise, en uitbreiden van het eigen netwerk. Het bijbehorende thema funding was gekozen op basis van een poll onder deze early career onderzoekers.

Auteur
DR. J. ( JOHAN) LIM

Arts in opleiding tot revalidatiearts, Amsterdam UMC

Op de zonnige middag van 18 september 2023 kwamen wij, twintig early career revalidatieonderzoekers, bijeen in het Academiegebouw in Utrecht. Dit ceremoniële hart van de Universiteit Utrecht was de perfecte setting om over revalidatieonderzoek van gedachten te wisselen en te reflecteren op uitdagingen en kansen van centralisering in (zorg en) kennis.

Dr. Nicole Voet trapte de dag af met een inkijkje in haar wetenschappelijke carrière, gevormd door het motto ‘volg je eigen weg’ dat ze al sinds haar peuterjaren met zich meedraagt. En ja, daar hoort ook leren door (letterlijk) te vallen, opstaan en meeliften met anderen bij.

Twintig onderzoekers bezochten de eerste Early Career onderzoeksmiddag.

Het advies om onze eigen weg te volgen, kwam ook terug in het College Tour met dr. Janneke Stolwijk en prof. dr. Sander Geurts. Een van de early career onderzoekers vroeg of het mogelijk was om tussentijds van onderzoeksonderwerp te veranderen. ‘Ja, zelfs als dat betekent dat je weer vanaf (bijna) nul moet beginnen’, was het antwoord. Want je interesse volgen, is essentieel voor je intrinsieke motivatie. Ook moedigden ze ons aan om aansluiting te zoeken bij elkaar: bijvoorbeeld kennisuitwisseling met UMCs, onderzoek agenderen met collega-stafleden en inhoudelijk aansluiting zoeken bij andermans onderzoeksagenda’s. Centralisatie in kennis = aansluiten bij bestaande onderzoeksknooppunten of deze zelf creëren!

Dr. Esther Hosli vertelde vanuit haar ervaring als medewerker bij onderzoeksfinancierders over het belang van denken vanuit hun perspectief (en dat van andere stakeholders) bij subsidieaanvragen. Inmiddels waren we aangekomen bij de workshop over funding. Dr. Jorik Nonnekes voegde hieraan toe dat funding op zichzelf niet het doel zou moeten zijn, maar slechts een middel. Een goed onderzoeksvoorstel beantwoordt de vraag ‘wat wil je bereiken?’ en past op een bierviltje, zo prikkelde hij ons verder. Centralisatie in kennis = onderzoekscoalities vormen in de breedste zin van het woord (denk: PERRIN onderzoeksprogramma)!

De dag werd afgesloten met een workshop over intervisie en peer support. Op de academische binnenplaats deden we nog een drankje en deelden we elkaars dromen en zorgen. We bespraken kansen (synergistische samenwerking) en uitdagingen (aanpassingsvermogen en bereidheid tot samenwerking) van centralisatie in kennis. Contacten legden we al snel en om deze te onderhouden creëerden we een WhatsApp-groep (toegang via weco@revalidatiegeneeskunde.nl). Toen we het gebouw verlieten, droegen we zo niet alleen kennis uit het verleden met ons mee, maar ook hernieuwde energie om de toekomst van revalidatieonderzoek vorm te geven!

Gerelateerde artikelen NTR

Cognitieve revalidatie en promoties

Proefschriften In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor recente proefschriften op het gebied van cognitieve revalidatie: van determinanten van herstel,…

Bewegen als behandeloptie voor cognitieve veroudering

Focus op personen met een dwarslaesie Bij Adelante wordt samen met de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar myokines en het…

Revalidatiearts aan zet voor passende zorg

Opinie-artikel Met het Integraal Zorgakkoord slaan zorgpartijen de handen ineen om de problemen in de zorg aan te pakken. Met…

Samenwerking tussen universiteiten en revalidatiecentra bij wetenschappelijk onderzoek. Hebben ze elkaar nodig?

Interview met prof. dr. Sander Geurts en dr. Jan-Willem Meijer Hoe kunnen de revalidatiecentra en universiteiten samenwerken bij het doen…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Vernieuwde aanpak voor revalidatie na IC-opname

Een intensive care opname kan ingrijpend zijn. Ook na ontslag kan de opname nog veel impact hebben op het leven…

Een app en ondersteuning geven patiënt Rob (73) de regie over de behandeling van ALS

Met nieuwe wetenschappelijke projecten, vullen revalidatieartsen en onderzoekers de kennishiaten uit de recente Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Het digitale zorgplatform ALS Thuismeten…

Revalideren in virtual reality? Ook met hersenletsel kan dat op een veilige manier

Revalidatieprofessionals zetten steeds vaker Virtual Reality in. Revalidanten kunnen dan in een veilige, stimulerende omgeving doelgericht trainen voor de ‘echte’…

Geertje kreeg na haar hersenletsel snel de juiste herstelzorg, maar dat is niet vanzelfsprekend

De behandeling van hersenletsel stopt niet als je ontslagen bent uit het ziekenhuis. Sterker nog: revalidatie is van essentieel belang…