19 februari 2024

De bestuurders van acht centra voor dwarslaesierevalidatie hebben afspraken gemaakt om hun samenwerking te versterken met als doel: dwarslaesierevalidatie goed, toegankelijk én betaalbaar houden op de lange termijn. De samenwerking krijgt in 2024 concreet vorm en sluit aan op de opgaven uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra zijn: Adelante, Heliomare, De Hoogstraat Revalidatie, Reade centrum voor revalidatie & reumatologie, Rijndam Revalidatie, Roessingh – Centrum voor Revalidatie, Sint Maartenskliniek en UMCG – Centrum voor Revalidatie.

Investering in onderzoek en samenwerking

De acht revalidatiecentra bieden kwalitatief hoogwaardige zorg aan een brede doelgroep patiënten met (hoog) complexe problematiek. De verschillende centra hebben specifieke expertises en investeren in onderzoek en samenwerking. Jaarlijks komen circa 650 nieuwe patiënten voor gespecialiseerde en klinische dwarslaesierevalidatie in behandeling. Bij hen is sprake van (hoog) complexe zorg. Deze relatief kleine groep patiënten is aangewezen op deze vorm van specialistische revalidatie. De acht centra zien het behoud van betaalbare kwaliteit van zorg van dwarslaesierevalidatie als gezamenlijke belofte aan de patiënt. Om dit te kunnen bieden is intensievere samenwerking nodig.

Vier pijlers in samenwerking

De vernieuwde samenwerking bestaat uit vier pijlers: kwaliteit van zorg, regionale samenwerking, kennisuitwisseling en intercollegiale visitatie. Het uitgangspunt voor kwaliteit van zorg is de richtlijn, behandelkader en zorgstandaard Dwarslaesie. Elk centrum beoordeelt waar nog mogelijkheden tot verbetering liggen en kijkt wat er vanuit de gezamenlijkheid mogelijk is om te versnellen.

Beter benutten zorgcapaciteit en specifieke expertises

Regionaal gaan centra mét en zonder dwarslaesie-specialisatie intensief samenwerken. Door de samenwerking kan gemakkelijker worden doorverwezen binnen de regio of tussen regio’s. Daarnaast worden competenties en zorgcapaciteit doelmatiger benut. Een samenwerkingsmodel dat in Noordoost Nederland al succesvol functioneert dient hierbij als voorbeeld. De acht centra helpen elkaar actief om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Tot slot wordt een nieuw systeem van intercollegiale visitatie opgezet om de kwaliteit van zorg te toetsen en om van elkaar te leren.

Belofte patiënten en partners zorgnetwerk

Deze versterkte samenwerking dient niet alleen als een belofte aan patiënten, maar biedt ook duidelijkheid aan partners in het zorgnetwerk, zoals traumacentra, ziekenhuizen, huisartsen en eerstelijns paramedici.

De centra willen deze vernieuwde samenwerking binnen een jaar volledig operationeel hebben.
De samenwerking vindt plaats onder de naam ‘Bestuurlijk overleg 8 dwarslaesiecentra’. Het Nederlands Vlaamse Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en patiëntenvereniging DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland) zijn partners in de uitvoering.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met een van de volgende gespecialiseerde revalidatiecentra in uw regio.

Meer nieuws