9 januari 2024

Hoe groot is je werkplezier? Hoe ervaar je je werk-privébalans? Zou je meer of minder willen werken? Ervaar je voldoende zeggenschap? Aiossen en medisch specialisten kunnen vanaf 9 januari 2024 weer meedoen aan de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten. Dit tweejaarlijkse onderzoek geeft zo’n 30.000 aiossen en medisch specialisten inzicht in hun loopbaanontwikkeling, van opleiding tot pensioen. De vragen gaan onder andere over werkvorm, werkdruk, werkplezier, tevredenheid, ambities en arbeidsvoorwaarden. Het invullen duurt maximaal 15 minuten en kan tot en met 28 februari 2024.

Revalidatie-specifieke vragen

Aan de vragenlijst zijn op verzoek van de VRA specifieke vragen toegevoegd voor de revalidatiegeneeskunde. We roepen alle revalidatieartsen en aiossen revalidatiegeneeskunde op met het onderzoek mee te doen, want hoe meer respons, hoe beter.

De toenemende druk op de zorg beïnvloedt in grote mate loopbaankeuzes die (toekomstig) medisch specialisten maken. Met dit onderzoek willen de Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist hun achterban meer inzicht hierin geven, maar ook knelpunten in kaart brengen en (helpen) oplossen. Uitkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt aan gesprekstafels met werkgevers en bij het maken van beleid, zodat aiossen en medisch specialisten hun werk tijdens hun gehele loopbaan zo goed mogelijk en met plezier kunnen blijven doen, zich kunnen blijven ontwikkelen en voldoende carrièreperspectief hebben.

Vergelijken

Het is de tweede keer dat het onderzoek wordt uitgezet onder aiossen, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici, en deze editie doen ook seh-artsen mee.

Op www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl kun je de loopbaanontwikkeling volgen van het eigen specialisme, en hoe deze zich verhoudt tot andere specialismen. Dit op basis van de antwoorden van 10.810 respondenten die in 2022 aan het onderzoek meededen.

Voor de zomer van 2024 worden de resultaten van de tweede editie aan de monitor toegevoegd zodat er ook meer inzicht is in trends in de loopbaanontwikkeling.

Vragen over dit onderzoek?

Stuur dan een e-mail naar info@demedischspecialist.nl, bureau@lad.nl of info@dejongespecialist.nl.

Meer nieuws