21 april 2023

De Livit Trofee 2023 is gewonnen door Wouter Vints, aios revalidatiegeneeskunde uit het opleidingscircuit Adelante (OOR ZON). Tijdens het online Colloquium, op 21 april 2023, maakte juryvoorzitter prof. dr. Vincent de Groot de winnaar van deze trofee bekend.

Wouter Vints wordt door de jury beoordeeld als een jonge onderzoeker die veel eigen initiatief toont; hij omarmt het onderzoek en heeft ook internationaal contacten gelegd voor een promotie-onderzoek. Wouter heeft al veel wetenschappelijke wapenfeiten op zijn naam staan.

Naast wetenschappelijke activiteiten is Wouter ook medeoprichter en hoofdredacteur van4abstracts PM&R, een gratis e-mailservice die maandelijks de beste abstracts uit 6 leidende wetenschappelijke journals uit de revalidatiegeneeskunde verzamelt.
De jury ziet het toekennen van deze prijs als een stimulans voor een veelbelovende toekomst van Wouter in de wetenschap.

De andere genomineerden voor deze prijs waren dit jaar: Tim Blikman en Karin Naarding.

De jury bestond dit jaar uit: Vincent de Groot (voorzitter Concilium), Nicole Voet (namens WeCo) en prijswinnaar van vorig jaar Anna Zielman.

De Livit trofee wordt toegekend aan een aios revalidatiegeneeskunde die zich tijdens de opleiding op wetenschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde. Bij deze prijs hoort een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro, beschikbaar gesteld door Livit Orthopedie. Het doel van deze prijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek onder aiossen en revalidatieartsen.

Meer nieuws