20 juni 2023

Spotlight

In deze rubriek wil ik graag het artikel in de spotlight zetten over de nieuwe revalidatiedefinitie voor onderzoeksdoeleinden, ontwikkeld door Cochrane Rehabilitation.

Auteur
DR. C. (CARLOTTE) KIEKENS

Co-director Cochrane Rehabilitation

Cochrane Rehabilitation (CR) is een Cochrane field, opgericht in 2016, en slaat een brug tussen de revalidatiewereld en de Cochrane gemeenschap. Enerzijds verspreiden we de best beschikbare evidence en doen dus aan knowledge translation (KT), en anderzijds beogen we de kwaliteit van wetenschappelijk bewijs voor revalidatie te verhogen. CR stond om verschillende redenen voor de uitdaging om, in het kader van wetenschappelijk onderzoek, revalidatie te definiëren. Dit was vooral nodig om te kunnen bepalen welke Cochrane Systematic Reviews (CSRs) in de CR evidence database dienen te worden opgenomen. Daarnaast merkten we dat bepaalde CSRs het woord rehabilitation in de titel vermeldden, terwijl de inhoud niet over revalidatie ging.

Het project en de resultaten

In 2019 startte een project met als doel een revalidatiedefinitie te ontwikkelen, die duidelijkheid creëert over wat wel en wat niet onder revalidatie wordt verstaan om 1) primaire research te ondersteunen, 2) bestaand wetenschappelijk bewijs samen te vatten in systematische reviews en 3) CSRs te identificeren voor KT doeleinden. We ontwikkelden een operationele definitie voor wetenschappelijk onderzoek, samen met experts en relevante stakeholders uit de hele wereld. Het project duurde drie jaar en bestond uit de volgende stappen: zeven voorbereidende artikelen, vier consensusmeetings en drie Delphi-rondes waaraan 80 stakeholders deelnamen uit vijf werelddelen. De nieuwe definitie is gebaseerd op drie van de elementen van het PICO-model. Daarnaast refereert de definitie naar het ICF, en luidt als volgt*:

REVALIDATIE IS,* in de context van de gezondheidszorg, een multimodaal, persoonsgericht, samenwerkingsproces (interventie-algemeen) dat interventies omvat, met als target de capaciteiten van een persoon (gericht op lichaamsstructuren en functies, activiteiten en participatie) en/of de contextuele factoren in verband met de uitvoering (interventie-specifiek), en als doel het optimaliseren van het functioneren (outcome) van personen met een gezondheidsprobleem die beperkingen ervaren of zouden kunnen ervaren, of personen met een beperking (populatie).

*Dit is een voorlopige en officieuze vertaling

Revalidatie en revalidatie-interventie

Er worden enkele voetnoten geplaatst. Zo kan men de term revalidatie enkel gebruiken indien aan alle voorwaarden van de definitie wordt voldaan. Tevens wordt de term ‘revalidatie-interventie’ geïnterpreteerd als ‘een interventie binnen het revalidatieproces’ maar niet als ‘een interventie uitgevoerd door een revalidatiezorgverlener’. We besluiten dat deze definitie het voordeel biedt dat er heldere inclusie- en exclusiecriteria zijn, maar dat het sowieso een eerste versie betreft waarvan de toepassing in de toekomst zal uitwijzen of een aangepaste tweede versie nodig blijkt.

Literatuur

Negrini S, Selb M, Kiekens C, Todhunter-Brown A, Arienti C, Stucki G, Meyer T; 3rd Cochrane Rehabilitation Methodology Meeting participants. Rehabilitation definition for research purposes. A global stakeholders’.

Heb je ook een interessant internationaal artikel of review van Cochrane gelezen? Schroom dan niet om deze de delen met de lezers van NTR. Auteursrichtlijnen voor de rubrieken Spotlight of Cochrane Corner vind je elders op deze website.

Gerelateerde artikelen NTR

Zorg op maat voor kinderen met CP

Nederlands CP register: betere zorg met gestructureerde dataverzameling Cerebrale parese (CP) manifesteert zich, afhankelijk van de aard en ernst van…

Evidence in de bestuurskamer: er is nog een wereld te winnen

Net als in de spreekkamer worden in bestuurskamers belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die het welzijn van zorgmedewerkers en patiënten direct…

Generieke uitkomsten meten met PROMIS

Het gebruik van generieke PROMs (patient-reported outcome measures) voor het meten van gezondheidsuitkomsten kan PROM-implementatie in de zorg versnellen en…

Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken

In de zorg wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld over individuele patiënten en de resultaten van de behandelingen die zij…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Nieuwe ‘onderzoeks-to-do-list’ onderstreept de meerwaarde van revalidatiegeneeskunde

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) houdt zich bezig met het continu verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg…

Het plannen van complexe zorg? Dat kan eenvoudiger, vinden ze in Groningen

‘Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen’, zei oud-president Barack Obama. Revalidatie Magazine brengt een ode aan…

‘Zo’n behandelprogramma, dat kan toch zeker korter?’

Voor iedere diagnosegroep maken wij een behandelprogramma. Daarin beschrijven we hoe de behandeling er voor patiënten met deze diagnose uitziet….

Hierom verruilden Nico de Hoogh en Mark Hendriks het hotelwezen voor de zorg

Zo op het eerste oog lijken de bedrijfstakken hospitality en de zorg niet in elkaars verlengde te liggen. Toch is…