20 juni 2023

In de zorg wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld over individuele patiënten en de resultaten van de behandelingen die zij ondergaan. De volgende stap is om deze zogeheten patiënt- en uitkomstinformatie te gebruiken om patiëntervaringen, besluitvorming, en verwachtingen over behandelresultaten te verbeteren.

Auteurs
G.R. (DANÉE) ARENDS

Handergotherapeut en onderzoeker, Xpert Handtherapie en Erasmus MC Rotterdam, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische, reconstructieve en handchirurgie

DRS. Y.E. (YARA) VAN KOOIJ
Handfysiotherapeut CHT-NL en onderzoeker, Xpert Handtherapie en Erasmus MC Rotterdam, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische, reconstructieve en handchirurgie

N.L. (NINA) LOOS
Onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische, reconstructieve en handchirurgie

PROF. DR. R.W. (RUUD) SELLES
Onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische, reconstructieve en handchirurgie

J. (JORIS) VELTKAMP
Handfysiotherapeut CHT-NL en projectleider proces, Xpert Handtherapie en Erasmus MC Rotterdam, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische, reconstructieve en handchirurgie

DR. R.M. (ROBBERT) WOUTERS
Handfysiotherapeut CHT-NL en onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische, reconstructieve en handchirurgie

The Outcome-based Research Group, bestaande uit: prof. dr. Renske van
den Berg-Vos, dr. Ward Bijlsma, drs. Inger Deijle, dr. Reinier Feitz, drs. Lisa
Hoogendam, prof. dr. Steven Hovius, prof. dr. Gert Kwakkel, drs. Bart
Lagerberg, dr. Carel Meskers, dr. Rinske Nijland, prof. dr. Gerard Ribbers,
drs. Willemijn de Ridder, dr. Fabienne Schasfoort, dr. Jorrit Slaman, dr.
Harm Slijper, dr. Agaath Sluijter, drs. Marloes ter Stege en dr. Kasia Tabeau

Dit is een samenvatting van het rapport getiteld: ‘Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken’, gepubliceerd op de website van ZonMw. Het volledige rapport is te vinden op de website van ZonMw (https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-uitkomstgerichte-zorg/uitkomstinformatie-in-de-zorg-van-verzamelen-naar-gebruiken/).

Om uitkomstgerichte zorg te laten leiden tot betere zorgkwaliteit, hebben het Erasmus MC, Xpert Clinics, OLVG en Rijndam Revalidatie een vijftal toepassingen ontwikkeld en in de dagelijkse zorgpraktijk geïmplementeerd voor patiënten met hand- en polsaandoeningen, patiënten met chronische pijn, en patiënten na beroerte. Het gaat hierbij om toepassingen die de volgende informatie op een visueel aantrekkelijke manier inzichtelijk maken voor zowel de zorgverlener als de patiënt:

  1. Individuele patiënt- en uitkomstinformatie, geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Patiëntinformatie omvat bijvoorbeeld gegevens over geslacht, leeftijd en medische voorgeschiedenis. Uitkomstinformatie omvat patiënt-gerapporteerde uitkomsten (patient-reported outcome measurements, PROMs) en/of uitkomsten gerapporteerd door zorgverleners (clinician-reported outcome measurements, CROMs), allen gemeten over de tijd. Deze dashboards geven niet alleen een directe weergave van verzamelde data, maar zijn ook in staat om individuele data te plotten ten opzichte van normwaarden, zoals de verwachte duur tot werkhervatting.
  2. De persoonlijke hulpvraag en het individuele behandeldoel van de patiënt.
  3. Screeningstools voor beslisondersteuning zoals vragenlijsten over mentale gezondheid en over pijn en functie van het aangedane lichaamsdeel.
  4. Individuele predicties van het te verwachten behandeleffect en herstel.
  5. Automatisch geïdentificeerde ‘extreme waarden’ (waarden die afwijken van het verwachte beeld).

Voor de hierboven beschreven toepassingen geldt dat ze niet allen bij elk betrokken behandelcentrum beschikbaar waren, zie voor meer details hierover het volledige eindrapport gepubliceerd op de website van ZonMw.

‘Zorgverleners waarderen
uitkomstinformatie’

Voorafgaand aan dit project was het onbekend of deze toepassingen van uitkomstinformatie ook echt leiden tot betere patiëntervaringen, betere beslissingen en positievere verwachtingen van het behandelresultaat. Daarom is in het project ‘Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken’ het effect van deze toepassingen op het zorgproces geëvalueerd onder in totaal 4.164 patiënten en 80 zorgverleners (zie tabel 1 voor een verdeling naar organisatie en patiëntpopulatie). Meer specifiek is gekeken in hoeverre zorgverleners en patiënten deze toepassingen daadwerkelijk gebruiken, en wat zij vinden van de gebruiksvriendelijkheid, de begrijpelijkheid en de toegevoegde waarde ervan. Daarnaast zijn de effecten op zorgkwaliteit en uitkomsten onderzocht: op de ervaren gezamenlijke besluitvorming, op de mate waarin de patiënt het idee heeft voldoende te weten over de voor- en nadelen van de behandeling om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, en op de verwachtingen van de patiënt over de behandeling.

Binnen dit project zijn verschillende methodes gebruikt om data te verzamelen, waaronder effectonderzoek met vragenlijsten voor patiënten, vragenlijsten voor zorgverleners, eye tracking (een techniek waarbij oogbewegingen nauwkeurig kunnen worden vastgelegd om kijkgedrag te evalueren) en semigestructureerde interviews met patiënten en zorgverleners.

Hoofdbevinding

Het gebruik van patiënt- en uitkomstinformatie in de ontwikkelde toepassingen leidt tot betere patiëntervaringen, beter onderbouwde, datagedreven en gezamenlijke beslissingen en positievere verwachtingen van het behandelresultaat.

‘Patiënt- en uitkomstinformatie
geven een basis voor een
doelgericht en diepgaand gesprek
met de patiënt’

Deelbevindingen over zorgverleners

Deelbevindingen over patiënten

‘Betere gezamenlijke
besluitvorming bij gebruik
uitkomstinformatie’

Aanbevelingen aan zorgverleners

Aanbevelingen aan patiënten

Aanbevelingen aan beleidsmakers, ontwikkelaars en onderzoekers

Gerelateerde artikelen NTR

Zorg op maat voor kinderen met CP

Nederlands CP register: betere zorg met gestructureerde dataverzameling Cerebrale parese (CP) manifesteert zich, afhankelijk van de aard en ernst van…

Evidence in de bestuurskamer: er is nog een wereld te winnen

Net als in de spreekkamer worden in bestuurskamers belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die het welzijn van zorgmedewerkers en patiënten direct…

Generieke uitkomsten meten met PROMIS

Het gebruik van generieke PROMs (patient-reported outcome measures) voor het meten van gezondheidsuitkomsten kan PROM-implementatie in de zorg versnellen en…

Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken

In de zorg wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld over individuele patiënten en de resultaten van de behandelingen die zij…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Nieuwe ‘onderzoeks-to-do-list’ onderstreept de meerwaarde van revalidatiegeneeskunde

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) houdt zich bezig met het continu verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg…

Het plannen van complexe zorg? Dat kan eenvoudiger, vinden ze in Groningen

‘Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen’, zei oud-president Barack Obama. Revalidatie Magazine brengt een ode aan…

‘Zo’n behandelprogramma, dat kan toch zeker korter?’

Voor iedere diagnosegroep maken wij een behandelprogramma. Daarin beschrijven we hoe de behandeling er voor patiënten met deze diagnose uitziet….

Hierom verruilden Nico de Hoogh en Mark Hendriks het hotelwezen voor de zorg

Zo op het eerste oog lijken de bedrijfstakken hospitality en de zorg niet in elkaars verlengde te liggen. Toch is…