Zorgproductie en bekostiging

Revalidatiezorg wordt bij voorkeur poliklinisch verleend. Van een opname is pas sprake wanneer de patiënt 24-uurs verpleging nodig heeft. Klinische revalidatie vindt alleen in revalidatiecentra plaats. Poliklinische revalidatie gebeurt ook in de ziekenhuizen en behandelcentra. De indicatiestelling voor revalidatie is uitgewerkt in de Indicatiestelling revalidatiezorg van mei 2001 en is in 2012 geactualiseerd.

In de medisch specialistische revalidatiesector werken in totaal ongeveer 8.800 personen (5859 FTE, gegevens verslagjaar 2016)