Revalidatieartsen kunnen het programma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) starten zodra een comapatiënt stabiel is en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te blijven. In 85% van de gevallen verhoogt VIN de kans op herstel aanzienlijk.