We spreken van acute of chronische hand- of polsproblematiek als je door een ongeval of door een aangeboren dan wel verworven aandoening (zoals reuma) pijn of andere klachten hebt bij het gebruiken van je hand of pols. Soms is de aandoening zo complex dat er een medisch specialistische aanpak nodig is. Het kan ook zijn dat er persoonlijke of externe factoren zijn, waardoor een specialistische behandeling nodig is. De Werkgroep Hand- en Polsrevalidatie (WHPR) maakt zich sterk voor de juiste zorg op de juiste plek in een netwerk met andere medisch specialisten, paramedici en eerstelijns handtherapeuten.

Bestuur

Voorzitter: mw. A.E. (Anandi) van Loon
E: AvanLoon@hpc.nl
Secretaris: A.M. (Anne) Slootman
E: aslootman@spaarnegasthuis.nl
Penningmeester: dhr. H. (Harmen) van der Linde
E: harmenvdl@gmail.com

Documenten

Huishoudelijk Reglement WHPR 2018
Ledenlijst WHPR 2022
Jaarplan WHPR 2022
Jaarverslag WHPR 2020
Jaarverslag WHPR 2021