We spreken van acute of chronische hand- of polsproblematiek als je door een ongeval of door een aangeboren dan wel verworven aandoening (zoals reuma) pijn of andere klachten hebt bij het gebruiken van je hand of pols. Soms is de aandoening zo complex dat er een medisch specialistische aanpak nodig is. Het kan ook zijn dat er persoonlijke of externe factoren zijn, waardoor een specialistische behandeling nodig is. De Werkgroep Hand- en Polsrevalidatie (WHPR) maakt zich sterk voor de juiste zorg op de juiste plek in een netwerk met andere medisch specialisten, paramedici en eerstelijns handtherapeuten.

Bestuur

Voorzitter: mw. A.E. (Anandi) van Loon
E: AvanLoon@hpc.nl

Secretaris: A.M. (Anne) Slootman
E: aslootman@spaarnegasthuis.nl

Penningmeester: dhr. H. (Harmen) van der Linde
E: harmenvdl@gmail.com

Documenten

Huishoudelijk Reglement WHPR 2018
Ledenlijst WHPR 2022
Jaarplan WHPR 2022
Jaarverslag WHPR 2020
Jaarverslag WHPR 2021
Jaarverslag WHPR 2022
Jaarplan WHPR 2023

Uitgelichte NTR artikelen

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Amputatie en prothesiologie op Curaçao

De lokale situatie met betrekking tot amputaties van de onderste extremiteiten op Curaçao verschilt in belangrijke mate van de situatie…

Voeding en amputatie

Adequate voeding is belangrijk tijdens revalidatie, ook bij mensen met een beenamputatie ten gevolge van ischemie. Mensen die een beenamputatie…

Prothesetevredenheid bij prothesegebruikers met een transtibiale amputatie, is fit de enige factor?

In Nederland ondergaan jaarlijks ruim 3000 mensen een amputatie van de onderste extremiteit, van heup tot voorvoet niveau.1 Een belangrijk doel…

Uitgelichte RM artikelen

Cor ontmoette zijn grote liefde tijdens het revalideren

Zoveel jaren later… In de verhalenserie ‘Zo veel jaren later…’ gaat Revalidatie Magazine op zoek naar mensen die tientallen jaren…

Krijgt de 3D-printer een vaste plek in revalidatiecentra? Dit onderzoek draagt daaraan bij

Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool doet uitgebreid onderzoek naar de potentie van 3D-printen voor ergotherapie….

Zoek de verschillen! Zo kun je de vele nieuwe loopsystemen het beste gebruiken

Op het gebied van looptraining heeft zich de afgelopen jaren een kleine revolutie voorgedaan binnen de revalidatie. De loopbrug maakt…

Hoe de woede van Glenn om zijn verbrijzelde hand veranderde in tevredenheid

Glenn Dillisse (29) verbrijzelde zijn hand bij een motorongeluk. Drie operaties en een intensieve – en verrassend snelle – revalidatieperiode…