De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) maakt zich sterk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige behandeling bij patiënten met chronische pijnklachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Dit doet de werkgroep door de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en een standaardisatie van meetinstrumenten. En door het bevorderen van studie en het verspreiden van kennis onder revalidatieartsen, revalidatieartsen in opleiding, revalidatieteamleden en verwijzers.

Bestuur

Voorzitter: mw. M. (Marieke) van Beugen
E: m.van.beugen@heliomare.nl
Secretaris: mw. M. (Marlous) van Disseldorp
E: mdisseldorp@merem.nl
Penningmeester: mw. N. (Nieke) Rijnders
E: N.Rijnders@revant.nl

Position Paper Medisch Specialistische Revalidatie bij chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat
Uitgave van de WPN 
oktober 2017
Klik hier voor de link

Focus op Pijnrevalidatie
In editie 2019 | 3 van het NTR lag de focus op Pijnrevalidatie. De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen verzorgd.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.

Documenten

Ledenlijst WPN 2022
Jaarplan WPN 2022
Jaarverslag WPN 2021
Jaarverslag WPN 2020
Reglement WPN 2015
Position Paper MSR bij chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat (oktober 2017)

Codering behandelingen patiënten met chronische pijn

Het bestuur van de WPN verzoekt revalidatieartsen die patiënten zien met chronische pijn (de DBC-700 groep) niet alleen de code aan te geven voor de ICD/DBC-hoofdgroep, maar ook het WPN-niveau.

Uit instellingoverschrijdende analyses blijkt dat veel artsen het WPN-niveau vaak niet invullen. Hierdoor komen veel patiënten in de categorie 715 – overige pijn – terecht zonder WPN-niveau. Dit maakt het lastig om een beeld te krijgen van de patiënten die binnen de MSR worden behandeld en om big data-onderzoek te verrichten. De WPN roept daarom alle VRA-leden op om de registratie in het eigen registratiesysteem goed in te regelen. Zodat het WPN-niveau voortaan op de juiste plek volledig ingevuld kan worden.

WPN-niveaus

De juiste WPN-niveaus zijn omschreven in de Position Paper chronische pijn (2017) .

WPN-niveau 1 Patiënten met pijn en (dreigende) beperking in activiteiten zonder invloed op participatie, geen of minimale psychosociale problematiek. Deze patiënten kunnen bij een vraag om behandeling behandeld worden in de eerste lijn en daarbij begeleid door de huisarts.

WPN-niveau 2 Patiënten met pijn en beperking in activiteiten en participatie, zonder of met minimale psychosociale problematiek. Patiënten met problematiek op WPN-2 niveau worden behandeld in de eerste lijn, al of niet met begeleiding van de revalidatiearts. Bij voorkeur wordt de behandeling uitgevoerd door paramedici zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut, die specifiek zijn geschoold in het begeleiden van patiënten met chronische pijn.

Bij patiënten met WPN-niveau 3 en 4 is er sprake van onderhoudende psychosociale factoren. De impact daarvan op het niveau van functioneren is bij patiënten met WPN-3 niveau minder (matige tot ernstige impact) dan bij patiënten met WPN-4 niveau (zeer ernstige impact) Patiënten met classificatie WPN-niveau 3 en WPN-4 behoeven specialistische revalidatiezorg en dus is een verwijzing naar de revalidatiearts aangewezen. Bij patiënten met WPN-niveau 3 en 4 kan er een indicatie zijn voor een behandeling door een revalidatieteam waaraan specifieke deskundigheidseisen worden gesteld.

De DBC-700 groep

De DBC-700 groep bevat bijvoorbeeld:

ICD 9OmschrijvingICD 10
718.85instabiliteit bekkenM25.35“Overige instabiliteit van gewricht; Bekkengebied en bovenbeen”
719.40gewrichtspijnM25.59“Gewrichtspijn; Lokalisatie niet gespecificeerd”
723.3cervicobrachiaal syndroomM53.12“Cervicobrachiaal syndroom; Cervicaal gebied”
724.1rugpijn: thoracale wervelkolomM54.64“Pijn in thoracale wervelkolom; Thoracaal gebied”
724.2rugpijn: lumbago (specifiek, aspecifiek)M54.56“Lage rugpijn; Lumbaal gebied”
724.2rugpijn: lumbago (specifiek, aspecifiek)M54.56“Lage rugpijn; Lumbaal gebied”
724.5rugpijnM54.99“Dorsalgie, niet gespecificeerd; Lokalisatie niet gespecificeerd”
729.1fibromyalgie/mylalgie niet gespec.M79.79“Fibromyalgie; Lokalisatie niet gespecificeerd”
729.5pijnsyndroom: extremiteitM79.69“Pijn in extremiteit; Lokalisatie niet gespecificeerd”
733.7crps type 1 pijnsyndroomM89.09“Algoneurodystrofie; Lokalisatie niet gespecificeerd”
780.7chronische vermoeidheidssyndroomR53Malaise en vermoeidheid
780.9gegeneraliseerde pijnR52.9Pijn, niet gespecificeerd
847.0whiplash (distorsie hals)S13.6Distorsie van gewrichten en ligamenten van overige en niet gespecificeerde delen van hals

Uitgelichte RM artikelen

Rugpijn beheerst niet langer Eveliens leven

Ruim dertig jaar geleden schoot het in haar rug. Voor Evelien Wiesenekker begon een lijdensweg met chronische pijn, waarop angst…

Handboek Pijnrevalidatie

Als pijn niet weg te nemen is, moeten patiënten ondersteund worden op hun weg naar beter functioneren. Het pas verschenen…

Revalidatie voor muzikanten met pijn

Professionele musici hebben vaak last van klachten als pijn, stijfheid of tintelingen door het bespelen van een muziekinstrument. Uit onderzoek…

Revalidatie helpt kinderen en jongeren met SOLK

Revalidatie werkt goed voor kinderen en jongeren met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Uit metingen blijkt dat ze na…

Uitgelichte NTR artikelen