lettergrootte: grootte 1grootte 2grootte 3
U bent hier: home > Het resultaat > Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Om de kwaliteit van de revalidatie continu te verbeteren, vindt er in de revalidatiesector continu onderzoek plaats.

Regionaal onderzoek
De individuele revalidatiecentra voeren onderzoek uit, vaak in samenwerking met andere revalidatiecentra en met andere regionale zorginstellingen. Voor meer informtie over deze regionale onderzoeksactiviteiten, zie de websites van de revalidatiecentra.

Landelijk onderzoek
Het revalidatieonderzoek in Nederland stimuleren en inbedden in medische faculteiten. Tot dit advies kwam de Raad voor gezondheidsonderzoek (RGO) in 1997. Kenmerkend voor het revalidatieonderzoeksterrein was dat veel ontwikkelingen tegelijkertijd en versnipperd plaats vonden. Meer afstemming en coördinatie in het onderzoek was gewenst.

Wetenschappelijk revalidatieonderzoek vond van 1998 tot 2005 plaats vanuit het Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek. Het Ministerie van VWS, de leden van Revalidatie Nederland, NWO, ZonMw, het Revalidatiefonds en het Ministerie van OC&W hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd om dit programma te realiseren. Dit heeft geresulteerd in 75 onderzoeksprojecten en de benoeming van acht hoogleraren revalidatiegeneeskunde.

IIe Programme Revalidatieonderzoek
Nu loopt het IIe Programma Revalidatieonderzoek (2006-2011). Diverse fondsen (Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, Beatrixfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, Vereniging Spierziekten Nederland), ZonMw en de leden van Revalidatie Nederland faciliteren vanaf 2007 drie onderzoeksprogrammas:

  • Het EXPLICIT-stroke-onderzoek is gericht op mensen die door een CVA een verlamde arm hebben. Het onderzoek moet uitwijzen wel effect het vroegtijdig starten van intensieve therapie heeft op de verlamde arm. Daarnaast moet het onderzoek meer inzicht geven in de mechanismen die bepalend zijn voor het herstel van de arm- en handvaardigheid.
  • Het tweede onderzoek richt zich op baby's, kinderen, jongeren en jong-volwassenen met cerebrale parese, een hersenbeschadiging met onder meer spasticiteit als gevolg. Onderzocht wordt welke therapie het meest bijdraagt aan het dagelijks functioneren.
  • In het derde onderzoek wordt gekeken naar het effect van lichamelijke training, gedragstherapie en een combinatie van beide op de symptomen van neuromusculaire aandoeningen (spierziekten), op het functioneren van patiënten en op de kwaliteit van leven. 

Eind 2008 zijn het VSBfonds en het Fonds NutsOhra elk een extra subsidieronde gestart. Deze gecombineerde ronde is uitgezet op het thema 'wetenschappelijke onderbouwing van revalidatiebehandeling (open thema)'. ZonMw, die het IIe Programma Revalidatieonderzoek coördineert, heeft 11 vooraanmeldingen ontvangen voor onderzoek naar het effect van interventies in de specialistische revalidatiezorg en de werkingsmechanismen daarvan. (meer informatie over dit onderzoeksprogramma).

ProgrammaCommissie en ProgrammaRaad
Het is belangrijk om de betrokkenheid binnen de revalidatiesector bij programmering, uitvoering en implementatie vast te houden. Daartoe zijn de ProgrammaCommissie en de ProgrammaRaad ingesteld.

  • De ProgrammaCommissie ontwerpt het onderzoeksprogramma en zorgt voor de uitvoering.
  • De ProgrammaRaad is het bestuurlijke en beslissende orgaan, waarmee de hele revalidatiesector over één aanspreekpunt kan beschikken.

De ProgrammaCommissie en de ProgrammaRaad zijn samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de financiers van het revalidatieonderzoek: Revalidatie Nederland, VRA, Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, Beatrixfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, Vereniging Spierziekten Nederland en ZonMw.

Meer informatie
Meer informatie over onderzoek vindt u op de website van Revalidatie Nederland:

Link naar revalidatie Nederland
Zoek een revalidatie instelling

Link naar de 'links' pagina
Link naar revalidatie magazine