De Junior VRA is een landelijk overlegorgaan van artsen in opleiding tot specialist (aios) revalidatiegeneeskunde. De Junior VRA behartigt de belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde wat betreft de opleiding. Maar ook op maatschappelijk en financieel-economisch terrein (dit zijn de statutair bepaalde speerpunten).

Leden van de Junior VRA zijn aios en aspirant-lid van de VRA. Binnen de VRA hebben we afgesproken dat elk opleidingscircuit een afgevaardigde laat plaatsnemen in de Junior VRA. De leden van de Junior VRA zijn actief binnen het Concilium, het VRA-bestuur, de Scholingscommissie (SchoCo), de Commissie Kwaliteit, de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo), de NTR, de Beroepsbelangencommissie (BBC), de Commissie Capaciteit en De Jonge Specialist.

Door het actief bijwonen van de vergaderingen van de genoemde VRA-commissies weten de Junior VRA-leden wat er speelt, bijvoorbeeld als het gaat om de (verdere) ontwikkeling van het vak revalidatiegeneeskunde. Elke afgevaardigde is klankbord en informatieverstrekker voor de overige aios in zijn/haar eigen circuit. De Junior VRA heeft ook contact met de overkoepelende landelijke organisaties voor artsen in opleiding tot medisch specialist (o.a. De Jonge Specialist). Zo blijven de Junior VRA-leden ook op de hoogte van landelijk geldende normen en vraagstukken. In principe is de zittingsduur van de leden twee jaar; in januari wisselt jaarlijks de helft van de Junior VRA van samenstelling.

Speerpunten

Voor het speerpunt ‘zichtbaarheid van ons vak’ zijn in 2023 de volgende producten opgeleverd:

Contact

Vraag? Suggestie? Laat het ons weten en mail naar JuniorVRA@revalidatiegeneeskunde.nl!

Junior VRA bestuur 2024

Taakverdeling Junior VRA

Marloes van Haastrecht (tijdelijke vervanger Iris Dekker)

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Concilium, Commissie Capaciteit, werkgroep e-portfolio, Opleidingsvisitaties
OOR: Amsterdam
Circuit: VUmc

Iris de Nie

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Commissie Wetenschap & Innovatie
OOR: Amsterdam
Circuit: AMC

Gwen Sonnemans

Vertegenwoordigd in gremium/functie: vertegenwoordiger De Jonge Specialist
OOR: Utrecht
Circuit: Utrecht

Ellen Veldboom

Vertegenwoordigd in gremium/functie: VRA Bestuur
OOR: NO
Circuit: Twente

Sigrid Meijer

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Scholingscommissie
OOR: ON
Circuit: Nijmegen

Larissa van den Bogaard

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Concilium, Commissie Capaciteit, werkgroep e-portfolio, Opleidingsvisitaties
OOR: ZON
Circuit: Adelante

Vicky Pluijmen

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Scholingscommissie, vice-voorzitter
OOR: Oost Nederland
Circuit: Arnhem

Linda Britsemmer

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Secretaris, website, plaatsvervangend lid DJS
OOR: NO
Circuit: Zwolle

Eske Ravenbergen

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Redactieraad NTR
OOR: Leiden
Circuit: Den Haag-Leiden

Anke Maas

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Penningmeester, Subcommissie Kwaliteitsvisitaties van de Commissie Kwaliteit, RGS geschillencommissie
OOR: ZON
Circuit: Hoensbroek, Eindhoven, Tilburg

Renske van Esveld

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie Kwaliteit, voorzitter junior VRA
OOR: ZWN
Circuit: Rotterdam

Gabriela van der Schoot

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Beroepsbelangencommissie
OOR: NO
Circuit: Friesland/Groningen

Documenten

Taken leden Junior VRA: