De Junior VRA is een landelijk overlegorgaan van artsen in opleiding tot specialist (aios) revalidatiegeneeskunde. De Junior VRA behartigt de belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde wat betreft de opleiding. Maar ook op maatschappelijk en financieel-economisch terrein (dit zijn de statutair bepaalde speerpunten).

Leden van de Junior VRA zijn aios en aspirant-lid van de VRA. Binnen de VRA hebben we afgesproken dat elk opleidingscircuit een afgevaardigde laat plaatsnemen in de Junior VRA. De leden van de Junior VRA zijn actief binnen het Concilium, het VRA-bestuur, de Scholingscommissie (SchoCo), de Commissie Kwaliteit, de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo), de NTR, de Beroepsbelangencommissie (BBC), de Commissie Capaciteit en De Jonge Specialist.

Door het actief bijwonen van de vergaderingen van de genoemde VRA-commissies weten de Junior VRA-leden wat er speelt, bijvoorbeeld als het gaat om de (verdere) ontwikkeling van het vak revalidatiegeneeskunde. Elke afgevaardigde is klankbord en informatieverstrekker voor de overige aios in zijn/haar eigen circuit. De Junior VRA heeft ook contact met de overkoepelende landelijke organisaties voor artsen in opleiding tot medisch specialist (o.a. De Jonge Specialist). Zo blijven de Junior VRA-leden ook op de hoogte van landelijk geldende normen en vraagstukken. In principe is de zittingsduur van de leden twee jaar; in januari wisselt jaarlijks de helft van de Junior VRA van samenstelling.

Contact

Vraag? Suggestie? Laat het ons weten en mail naar JuniorVRA@revalidatiegeneeskunde.nl!

Junior VRA bestuur 2022

Taakverdeling Junior VRA

Ileen Albers

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Voorzitter, Commissie Wetenschap & Innovatie
OOR: VUmc
Circuit: VUmc

Anke Pons

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Concilium, Commissie Capaciteit, Opleidingsvisitaties, Werkgroep e-portfolio
OOR: AMC
Circuit: AMC

Elsemiek Stehouwer

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Secretaris, website, plaatsvervangend lid DJS
OOR: Utrecht
Circuit: Utrecht

Hjalmar Bos

Vertegenwoordigd in gremium/functie: VRA Bestuur
OOR: NO
Circuit: Twente

Maartje Kamps

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Scholingscommissie
OOR: ON
Circuit: Nijmegen

Audrey Vollebregt

Vertegenwoordigd in gremium/functie: De Jonge Specialist
OOR: ZON
Circuit: Zuid Oost Nederland

Esther Schutte

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Scholingscommissie
OOR: Leiden
Circuit: Leiden/Den Haag

Nienke Zijlstra-Koenrades

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Concilium, Opleidingsvisitaties, Werkgroep e-portfolio
OOR: NO
Circuit: Zwolle

Anne Schijvens

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Redactieraad NTR
OOR: ZON
Circuit: Eindhoven

Hein Swinkels

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Penningmeester, Subcommissie Kwaliteitsvisitaties van de Commissie Kwaliteit, RGS geschillencommissie
OOR: ON
Circuit: Arnhem

Timon van den Berg

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie Kwaliteit
OOR: ZWN
Circuit: Rotterdam

Lotte Marissen

Vertegenwoordigd in gremium/functie: Beroepsbelangencommissie
OOR: NO
Circuit: Friesland/Groningen

Documenten

Taken leden Junior VRA: