Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Ze kan leiden tot ernstige complicaties, zoals blindheid, nierfalen en vaatlijden. Een verhoogde bloedglucosewaarde hangt sterk samen met de kans op het ontwikkelen van complicaties. Het belangrijkste en grootste deel van de behandeling van diabetes bestaat uit zelfmanagement. Je hebt hiervoor wel kennis, vaardigheden en discipline nodig.

Bij diabetesrevalidatie krijg je begeleiding bij het zelfmanagement. Daarmee kun je met diabetes de door jouw gewenste plek in de maatschappij en je eigen leefomgeving verwerven en behouden.

Voor meer informatie kun je terecht bij de revalidatie-instellingen of bij de Diabetesvereniging Nederland.

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Een app en ondersteuning geven patiënt Rob (73) de regie over de behandeling van ALS

Met nieuwe wetenschappelijke projecten, vullen revalidatieartsen en onderzoekers de kennishiaten uit de recente Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Het digitale zorgplatform ALS Thuismeten…

Hierom verruilden Nico de Hoogh en Mark Hendriks het hotelwezen voor de zorg

Zo op het eerste oog lijken de bedrijfstakken hospitality en de zorg niet in elkaars verlengde te liggen. Toch is…

Eenduidige voeding en drank bij slikproblemen

Om mensen met een slikstoornis gepaste voeding en drank te geven, heeft Revant medisch specialistische revalidatie vorig jaar het International…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

De inzet van digitale zorgtechnologieën binnen de medisch specialistische revalidatie

Uit de praktijk Met de druk op de zorg en het tekort aan zorgprofessionals is het belangrijk voor een patiënt…

Waar is de revalidatiegeneeskunde in het publieke debat?

Opinie-artikel De revalidatie erkent als geen andere medische discipline dat de context waarin we leven ons functioneren beïnvloedt. Tegelijkertijd wordt…