Hieronder vind je relevante links naar en documenten met informatie over het coronavirus en de revalidatiesector. We hebben een onderverdeling gemaakt in een aantal rubrieken:

Propositie revalidatie bij COVID-19-patiënten

COVID-19 heeft een ongekende impact op onze maatschappij en op de zorg. De pandemie zorgde voor een nieuwe patiëntengroep: COVID-19-patiënten. Bij dergelijke nieuwe patiëntengroepen is het belangrijk om al in een vroeg stadium aan te kunnen tonen wat de bijdrage kan zijn van revalidatiegeneeskunde. Heeft de interventie van revalidatieartsen en hun team een toegevoegde waarde op het aanbod van reguliere zorg in de eerste lijn? En zo ja, in welke situatie? De Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland hebben hiertoe een propositie geschreven: ‘De bijdrage van revalidatiegeneeskunde in stepped-care zorg aan Covid19-patiënten: een product van onderzoek en zorg’.

Opmaat voor wettelijk kader

Deze propositie is een combinatie van zorg en onderzoek aan patiënten met nieuwe diagnoses die nauw is ingebed in landelijke en regionale netwerken. We bereiden hiermee de weg naar een wettelijk kader om de zorg aan deze nieuwe doelgroep te vergoeden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eerste lijn, C-Support, zorgverzekeraars en onderzoekers.

Bewijs meerwaarde verzamelen

Om bij deze nieuwe patiëntengroep een medisch specialistische revalidatiebehandeling vergoed te krijgen, moeten we eerst de meerwaarde van deze behandeling aantonen. Daarvoor is het belangrijk dat we de resultaten van een eenduidig uitgevoerde behandeling op korte, middellange en lange termijn evalueren. Uitgangspunt hierbij is het onderzoeken van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het MSR-programma. Als we de meerwaarde van MSR kunnen bevestigen, is het programma beschreven en kunnen we het breed invoeren. Kunnen we de meerwaarde niet bewezen? Dan stoppen we met de behandeling van patiënten met langdurige COVID-19 klachten in de MSR. Hiermee stellen we ons als branche proactief op. We laten immers zien hoe wij willen acteren als nieuwe doelgroepen zich aanbieden.

Een concept van de propositie is beschikbaar voor de leden van VRA en RN. Samen met onze stakeholders ontwikkelen we deze propositie verder. Het is dus work in progress. We vragen onze leden het ook zo te behandelen. Zodra mogelijk leggen we het beleid dat hieruit volgt voor aan de ALV.

COVID-19 en revalidatie: informatie voor patiënten

Ben je patiënt of revalidant? Raadpleeg dan onderstaande links als je wilt weten hoe je samen met ons het risico om corona op te lopen kunt verkleinen, wat raadzaam is als je toch corona hebt, hoe je dan revalideert en hoe wij je ondersteunen als je langdurige coronaklachten hebt.

COVID-19 en revalidatie: informatie voor professionals

Al vanaf het begin van de wereldwijde coronapandemie (maart 2020) geven we bij de Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland onze achterban aanbevelingen en andere relevante informatie om risico’s te verkleinen en zo goed mogelijk met impact van COVID-19 om te gaan.

Nog meer richtlijnen, handreikingen en leidraden vind je hier.

Richtlijnen, handreikingen en leidraden voor COVID-19 & revalidatie

Om ook tijdens de coronapandemie de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, hebben de Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland, maar ook partijen als de Federatie Medisch Specialisten, het RIVM en de KNGF diverse richtlijnen, handreikingen en leidraden opgesteld.

Herstel na COVID-19

Als je als Covid-19-patiënt op een Intensive Care (IC) belandt, is de kans groot dat je daarna revalidatiezorg nodig hebt. Voor deze nazorg zijn diverse leidraden en behandelprogramma’s opgesteld:

Webinars over COVID-19 en revalidatie

Verenigingen als de VRA en de Federatie Medisch Specialisten hebben tijdens de coronapandemie diverse webinars gegeven over COVID-19 en revalidatie.

Webpagina’s en documenten van het Ministerie van VWS, het RIVM, de Federatie Medische Specialisten en andere Nederlandse instellingen

Hieronder vind je een overzicht van interessante webpagina’s en documenten van Nederlandse instellingen als de Federatie Medische Specialisten, het RIVM en het Ministerie van VWS.

Internationale webpagina’s of papers

Hieronder vind je een overzicht van interessante webpagina’s en documenten van internationale instellingen waaronder de WHO.