Richtlijnen vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Bovendien fungeren ze als een brug tussen wetenschap en praktijk. Een richtlijn geeft aanbevelingen die je als zorgprofessional ondersteunen in je klinische besluitvorming. Deze aanbevelingen berusten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op aanvullende expertise en op ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Primair zijn richtlijnen bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verminderen richtlijnen ongewenste praktijkvariatie. Meer over het proces van richtlijnontwikkeling kun je hier lezen.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de geautoriseerde richtlijnen waarvan de VRA de (mede-)regiehouder is. De richtlijnen zijn in te zien en te downloaden via de Richtlijnendatabase.


Voor een overzicht van richtlijnen die in de revalidatiegeneeskunde worden gebruikt of in ontwikkeling zijn, klik hier.

Kijk voor medisch-specialistische richtlijnen op de website van de Richtlijnendatabase.

Wanneer je richtlijnen mist, laat het ons dan weten via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Ontwikkelen en reviseren van richtlijnen

Bij de VRA zijn we actief bezig richtlijnen (mede) te ontwikkelen en te reviseren. Daarbij kunnen we jouw hulp en expertise gebruiken. Heb je ideeën voor het ontwikkelen van een richtlijn? Geef het dan door aan de Commissie Kwaliteit via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Protocollen

Naast richtlijnen zijn er ook twee protocollen belangrijk:

Samenvattingen richtlijnen

Van de richtlijnen die door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen worden geautoriseerd, verschijnen samenvattingen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Deze samenvattingen zijn specifiek bedoeld voor revalidatieartsen. Voor het merendeel zijn ze dan ook geschreven door de revalidatiearts die bij de totstandkoming van de richtlijn betrokken is. Zij zijn hiervoor door het bestuur van de VRA gemandateerd. Hieronder vind je een overzicht van de samenvattingen die de afgelopen jaren in NTR zijn verschenen.

Commentaarfase richtlijnen

Commentaarfase NHG standaard Pijn

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de herziene onderdelen van NHG-standaard Pijn.
Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Pijn gedeeltelijk herzien. De concept-NHG-standaard is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. Reageren kan tot uiterlijk woensdag 8 februari 2023.
Klik hier voor de conceptversie van de herziene NHG-standaard (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website)

Commentaarfase Diagnostiek en behandeling van reuscelarteriitis

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van reuscelarteriitis’ ontwikkeld. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 6 maart 2023.
Klik hier voor de conceptversie van de conceptrichtlijn (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Commentaarfase Concept Risicoprofiel diagnostisch proces

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is het risicoprofiel Diagnostisch proces ontwikkeld. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op dit concept risicoprofiel. Reageren kan tot uiterlijk 7 maart 2023.
Klik hier voor de conceptversie van het risicoprofiel (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Autorisatiefase richtlijnen

Er zijn momenteel geen richtlijnen in de autorisatiefase