Richtlijnen vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Bovendien fungeren ze als een brug tussen wetenschap en praktijk. Een richtlijn geeft aanbevelingen die je als zorgprofessional ondersteunen in je klinische besluitvorming. Deze aanbevelingen berusten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op aanvullende expertise en op ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Primair zijn richtlijnen bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verminderen richtlijnen ongewenste praktijkvariatie. Meer over het proces van richtlijnontwikkeling kun je hier lezen.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de geautoriseerde richtlijnen waarvan de VRA de (mede-)regiehouder is. De richtlijnen zijn in te zien en te downloaden via de Richtlijnendatabase.


Voor een overzicht van richtlijnen die in de revalidatiegeneeskunde worden gebruikt of in ontwikkeling zijn, klik hier.

Kijk voor medisch-specialistische richtlijnen op de website van de Richtlijnendatabase.

Wanneer je richtlijnen mist, laat het ons dan weten via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Ontwikkelen en reviseren van richtlijnen

Bij de VRA zijn we actief bezig richtlijnen (mede) te ontwikkelen en te reviseren. Daarbij kunnen we jouw hulp en expertise gebruiken. Heb je ideeën voor het ontwikkelen van een richtlijn? Geef het dan door aan de Commissie Kwaliteit via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Protocollen

Naast richtlijnen zijn er ook twee protocollen belangrijk:

Samenvattingen richtlijnen

Van de richtlijnen die door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen worden geautoriseerd, verschijnen samenvattingen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Deze samenvattingen zijn specifiek bedoeld voor revalidatieartsen. Voor het merendeel zijn ze dan ook geschreven door de revalidatiearts die bij de totstandkoming van de richtlijn betrokken is. Zij zijn hiervoor door het bestuur van de VRA gemandateerd. Hieronder vind je een overzicht van de samenvattingen die de afgelopen jaren in NTR zijn verschenen.

Commentaarfase richtlijnen

Concept-richtlijn Ziekte van Parkinson: zorg in de palliatieve fase
Op initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is de richtlijn ‘Ziekte van Parkinson: zorg in de palliatieve fase’ ontwikkeld. De VRA is uitgenodigd om een reactie te geven op de conceptrichtlijn. Leden van de VRA kunnen na inloggen de conceptrichtlijn inzien op deze pagina en voorzien van commentaar. Reageren voor 14 december 2022.

Autorisatiefase richtlijnen

Er zijn momenteel geen richtlijnen in de autorisatiefase