Patiënten

Aantallen patiënten per behandelsetting

Leeftijdsopbouw patiënten

Kosten

Revalidatieregister

Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) hebben in 2023 het Revalidatieregister gelanceerd. Dit register combineert data van patiëntgroepen, behandelingen en kosten van de medisch specialistische revalidatie. Met het inzicht in de praktijkvariatie dat dit oplevert, verbetert de revalidatiesector haar kwaliteit en doelmatigheid.

Kijk voor meer informatie op revalidatie.nl/revalidatieregister

Waardering

Patiënttevredenheid

Patiënten geven gemiddeld de volgende rapportcijfers aan de revalidatie-instelling:

Het percentage van de patiënten dat de revalidatie-instelling aanbevelen aan andere revalidatiepatiënten:

Beschikbare Tijd

Het percentage van de patiënten dat vond dat er genoeg tijd was om met de arts of andere behandelaar over zijn/haar ziekte of probleem te praten. Deze vraag wordt alleen aan poliklinische volwassenen gesteld: 88,2

Samen Beslissen

Het percentage van de patiënten dat vond dat hij/zij zoveel als hij/zij wilde kon meebeslissen over de behandeling en/of onderzoek:
Poliklinisch: 86%
Klinisch: 82,6 %

Het percentage van de ouders dat vond dat hij/zij zoveel als hij/zij wilde kon meebeslissen over de zorg en behandeling van zijn/haar kind: 89%

Kijk voor meer informatie over kwaliteitscijfers en behandelresultaten op revalidatiecheck.nl
en revalidatie.nl/brancherapport

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.