Hoewel een beroerte meer mensen treft dan de patiënt zelf, komt het grootste deel van de revalidatie op het bord van de patiënt. In De Hoogstraat Revalidatie is daarom het Samen Revalideren Pad opgezet. Irene Fraling (75) en haar man Kees (72) doorliepen het traject. ‘Kees is bij mij op de belangrijke momenten. Dat voelt ontzettend goed.’

Niet alleen iemand ophalen of op bezoek gaan bij het revalidatiecentrum. In De Hoogstraat wordt er als naaste meer van je verwacht tijdens het herstelproces van je dierbare. Toen Irene werd getroffen door een beroerte, kwam er ontzettend veel op haar man Kees af, vertelt hij in de kamer van zijn vrouw. ‘Ineens wordt je vrouw met sirenes afgevoerd naar het ziekenhuis. Vanaf dat moment gaat alle aandacht naar de patiënt. En terecht. In het vervolgtraject werd er echter ook naar mij gekeken en dat voelde fijn.’

Rust

Het Samen Revalideren Pad (SRP) richt zich op de eerste vier weken van het revalidatietraject van patiënten die zijn getroffen door een beroerte en hun naasten. Naasten krijgen een persoonlijke afsprakenkaart met data wanneer zij worden verwacht in De Hoogstraat. De eerste afspraak is een voorlichtingsbijeenkomst over wat de revalidant en zijn naasten de komende periode te wachten staat. ‘Bijzonder verhelderend’, aldus Kees. ‘Ik wist gelijk wanneer ik er moest zijn. Je wil in die periode alles voor je vrouw doen, maar je hebt ook een huishouden draaiende te houden. Het pad zorgt voor rust.’

Naast de meeloopdagen en de gesprekken met behandelaars, staat er in week 3 van het SRP een huisbezoek van de ergotherapeut gepland om de naasten en de patiënt voor te bereiden op een terugkeer naar huis. Kees: ‘Dat was voor mij een echte eyeopener. Ik ben een architect en was er al vanuit gegaan dat het hele huis op de schop moest. De ergotherapeut vertelde echter dat mijn vrouw waarschijnlijk de trap gewoon op zou kunnen, nadat hij ons huis had bekeken. Daar had ik nooit rekening mee gehouden.’

Niet alleen Kees is enthousiast over het SRP, want omdat hij er zo bij werd betrokken, haalde Irene daar veel steun uit. ‘Voor mij als patiënt was het fijn om je partner dichtbij je te hebben op belangrijke momenten. Daarnaast kon hij zo ook zien wat ik deed voor mijn herstel’, aldus Irene.

Samen

‘Je hebt écht het idee dat je het samen doet’, voegt Irene toe. ‘Kees begeleidt mij en weet waar hij op moet letten als ik weer thuis ben. Wij gaan nu niet uit van het negatieve, maar kijken juist naar de mogelijkheden die er zijn.’ Kees: ‘Natuurlijk zijn wij verdrietig geweest, maar mijn vrouw is nog steeds dezelfde rakker als toen ik haar 51 jaar geleden ontmoette. We hebben elkaar aan het begin van dit pad aangekeken en gezegd: ‘Op naar een nieuwe fase en een gelukkig leven’.’

Structuur

Fysiotherapeut Eugénie Brinkhof en ergotherapeut Marike Jansen ontwikkelden met hun neurorevalidatie/CVA-team het SRP en wonnen de innovatieprijs van het Kenniscentrum CVA. ‘Het pad is ontwikkeld om structuur aan te brengen in de nieuwe situatie van de patiënt en diens naasten’, aldus Jansen. Waar het aan ontbrak was beleid, legt Brinkhof uit. ‘Er waren al wel meeloopdagen, maar de ene behandelaar was daar structureler in dan de andere. Er moest meer een lijn in het traject komen, zowel voor de patiënt, de naasten als de behandelaars.’ En dus werd het SRP ontwikkeld. ‘Want daarmee is het voor iedereen duidelijk hoe het gehele revalidatietraject eruit gaat zien en wat er van je wordt verwacht.’

Na de eerste afspraak, staat er in week twee een Samen Revalideren Dag gepland. ‘Dan worden de naasten voor het eerst verwacht om mee te kijken bij de verpleging en de therapie. Alles is erop gericht om de patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk voor te bereiden op terugkeer naar huis’, vertelt Jansen. ‘We willen niet dat ze voor verassingen komen te staan.’

In week vier staat vervolgens de laatste bijeenkomst van het SRP op de agenda. ‘Daarbij zijn alle behandelaars en de revalidatiearts aanwezig. De patiënt en de naasten worden hier ook verwacht. Daar worden de voortgang van de revalidatie en ook het vervolgproces besproken. De revalidatie gaat natuurlijk verder na de eerste weken. Ook het samen revalideren’, vertelt Brinkhof.

Tevredenheid

Volgens de twee ontwikkelaars is het SRP een uniek concept. Brinkhof: ‘Misschien gebeurt het al wel, maar niet zo gecoördineerd als wij het hier doen. Het hele traject is van te voren dichtgetimmerd en dat zorgt voor duidelijkheid bij alle betrokkenen.’ Dat blijkt ook uit de resultaten van de pilot. Jansen: ‘Wij zijn eind 2018 gestart met dit project en 75 patiënten en hun naasten hebben het SRP gelopen. De belangrijkste uitkomst is dat de deelnemers aangeven heel tevreden te zijn over de duidelijkheid die voor hen wordt geschapen. Dat is uiteindelijk het doel geweest.’

Brinkhof en Jansen hopen dat het SRP wordt opgepikt door andere centra en verder wordt uitgerold binnen De Hoogstraat. ‘Het zou mooi zijn als wij elkaar kunnen helpen, om uiteindelijk patiënten beter te helpen.’


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Ervaringsdeskundigen als Reda bieden nazorg: ‘Je gids in een nieuwe wereld’ 

Revalidatiecentra zetten vaak ervaringsdeskundigen in tijdens een revalidatietraject, maar minder vaak daarna. Omdat ook nazorg van grote meerwaarde is, starten…

Vernieuwde aanpak voor revalidatie na IC-opname

Een intensive care opname kan ingrijpend zijn. Ook na ontslag kan de opname nog veel impact hebben op het leven…

Een app en ondersteuning geven patiënt Rob (73) de regie over de behandeling van ALS

Met nieuwe wetenschappelijke projecten, vullen revalidatieartsen en onderzoekers de kennishiaten uit de recente Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Het digitale zorgplatform ALS Thuismeten…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Patiëntenparticipatie in revalidatieonderzoek

In onze revalidatietrajecten leren wij onze patiënten ‘Niet Invullen Voor Een Ander’ (NIVEA). Echter in ons eigen revalidatieonderzoek maken we…

Ervaringsdeskundigheid: de Kracht van Doorleefde Persoonlijke Ervaring

De interesse voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de medisch specialistische revalidatie groeit, maar er is ook terughoudendheid om er…

PDCA: aios neem je voordeel ermee!

Verdiepingsstage Reade: Kwaliteit binnen de opleiding Tijdens mijn verdiepingsstage bij Reade kreeg ik de unieke kans om deel uit te…