15 januari 2024

Voor het onderzoek QuiiCCeR (Quality improvement of Interdisciplinary, ICU-started, COVID-19 Rehabilitation), een onderzoek naar kwaliteitsverbetering van Interdisciplinaire Revalidatie voor COVID-19 gestart op de intensive care, is het onderzoeksconsortium op zoek naar:

Retrospectieve data over de revalidatie van COVID-19 patiënten die ten minste 48 uur zijn opgenomen op de IC in de periode 1-2-2020 tot en met 31-12-2021, en waarbij na ziekenhuisontslag minimaal één keer vervolgmetingen over Niveau van Functioneren zijn uitgevoerd, bij voorkeur inclusief participatiemaat.

Inclusiecriterium: COVID-19 op basis van PCR-test of CT of positieve serologie

Exlusiecriteria:

Lees meer over dit QuiiCCeR onderzoek en over wat de resultaten kunnen opleveren voor zorgverleners en patiënten.

Meer nieuws