13 april 2022

Recent zijn we gestart met het project ‘Update Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde’. Het doel van het project is om te komen tot een herziening van de Kennisagenda VRA uit 2017 met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie en innovatie binnen de revalidatiegeneeskunde en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten. 

De eerste stap is het inventariseren van kennishiaten: onderwerpen waarvoor in de revalidatiegeneeskunde een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing bestaat. 

Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteit van de revalidatiezorg te kunnen blijven garanderen is het van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.  

Hierbij hebben wij uw input hard nodig. Graag willen wij u vragen om maximaal 7 kennishiaten (5 vragen gericht op evaluatie van bestaande zorg en 2 vragen gericht op innovatie) te formuleren die u vaak tegenkomt bij de uitoefening van uw vak en die van invloed zijn op een substantieel deel van de revalidatiegeneeskunde. Het verzoek is om de kennishiaten in de vorm van een onderzoeksvraag op te schrijven.   

Een voorbeeld van een kennishiaat gevat in een zorgevaluatie onderzoeksvraag is: 

Wat is de (kosten-)effectiviteit van interdisciplinaire oncologische revalidatie op pijn, vermoeidheid, depressie, angst, participatie en kwaliteit van leven in vergelijking met gebruikelijke zorg? 

Een voorbeeld van een kennishiaat gevat in een innovatie onderzoeksvraag is: 

Op welke manier kan een virtuele en spraak gestuurde assistent ouderen met dementie ondersteunen in zelfredzaamheid? (Innovatie) 

Wilt u uw kennishiaten vóór 8 juni 2022 aandragen via deze link?

Meer nieuws