3 oktober 2023

Cochrane Corner

Gedurende de COVID-19 pandemie werd duidelijk dat telerevalidatie mogelijk is, maar investering en kennis vaak nog missen om dit adequaat toe te passen. In bredere zin is de gedachte dat uitbreiding van deze therapiemogelijkheden bijdraagt tot het eerder, langer en/of goedkoper begeleiden van patiënten.

Auteur
H.W.E. (HELENA) HUIJSMANS MSC

Arts in opleiding tot revalidatiearts, Rijndam Revalidatie Rotterdam

Wat is de onderzoeksvraag?

Wat zijn factoren die de organisatie en het aanbod van telerevalidatie beïnvloeden?

Hoe werd dit onderzocht?

Verscheidene databases zijn tot 16 juni 2021 doorzocht op kwalitatieve studies die de ervaringen, perceptie en houding van patiënten, therapeuten, artsen en andere belanghebbenden jegens telerevalidatie exploreerden. 223 studies werden geïncludeerd en een steekproef van 53 studies werd geanalyseerd. 15 bevindingen werden ingedeeld op een hoog (8), matig (5) en laag (2) betrouwbaarheidsniveau.

Belangrijkste resultaten

Consequenties voor de praktijk

Bovenstaande bevindingen tonen dat telerevalidatie bijdraagt aan de beschikbaarheid van revalidatie aan een groter publiek en door alle betrokkenen als een reëel middel wordt gezien om grootschaliger toe te passen. Patiënten ervaren meer regie over het revalidatieproces en het bereiken van persoonlijke doelen en ervaren de therapievormen als beter te combineren met het dagelijks leven. Obstakels hebben met name met investeringen te maken: in apparatuur, apps en scholing.

Aanbeveling

Laten we de investering maken telerevalidatie te implementeren en eigen te maken binnen de revalidatiezorg, zo sluiten we actief aan bij de manier waarop de huidige samenleving dagelijks communiceert.

Literatuur

Velez M, Lugo-Agudelo LH, Patiño Lugo DF, Glenton C, Posada AM, Mesa Franco LF, Negrin S, Kiekens C, Spir Brunal MA, Roberg AB, Sarmiento KM. Factors that influence the provision of home-based rehabilitation services for people needing rehabilitation: a qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev 2023;2(2):CD014823. Doi:10.1002/14651858.CD014823.

Gerelateerde artikelen NTR

Patiënten met post-COVID syndroom worden zieker van inspanning

Inspanningsintolerantie en post-exertionele malaise bij patiënten met post-COVID syndroom Patiënten met post-COVID syndroom lijden aan vermoeidheid, inspanningsintolerantie en post-exertionele malaise….

Nazorg en langetermijngevolgen van COVID-19; interim-analyses tot 12 maanden na ziekenhuisontslag in het CO-FLOW cohort

Wetenschappelijke publicatie Eind 2019 werd de wereld overweldigd door COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Nazorgtrajecten voor ziekenhuispatiënten moesten in…

Post-COVID syndroom bij kinderen: klachten en behandelstrategieën

Post-COVID syndroom bij kinderen is een nog grotendeels onbekend ziektebeeld met een uiteenlopend klachtenpatroon, dat een grote impact kan hebben…

Persoonsgerichte, integrale nazorg voor het post-COVID syndroom

Vanuit de PINCOR-studie (Persoonsgerichte Integrale Nazorg voor COVID-19 in de Regio) zijn verschillende nazorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een post-COVID…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Van kinderzorg naar volwassenzorg: ‘Zorg voor een soepele overgang en geen harde knip’

Stel je voor: je bent een tiener in revalidatie. Je zit in een ingrijpende fase van je leven en moet…

Cirkels van Nabijheid leren Iris haar grenzen aan te geven

Hoe leer je een zestienjarige, die qua ontwikkeling veel jonger is, dat hij niet bij iedereen op schoot kan kruipen?…

Door mindfulness luistert Liesbeth beter naar haar lichaam: ‘Cadeautje voor mezelf’

Bij De Hoogstraat Revalidatie wordt sinds kort mindfulness als vast onderdeel van de behandeling aangeboden aan revalidanten. Wat is de…

Onderzoeker Tanja Nijboer wil het verschil maken

Tanja Nijboer ontwikkelde samen met andere onderzoekers en het bedrijf Atoms2Bits een virtuele supermarkt. Als cognitieve test, maar ook voor…