Dit zijn aandoeningen aan het zenuwstelsel die in de loop van de tijd verergeren, zoals ALS, MS, ziekte van Parkinson en Alzheimer.

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Podcast: De Finish

In de laatste aflevering van de podcast ‘Bergen Verzetten’ komen de verhalen van Henny, Klaas, Stefan, Sylvan, Luna en Lisa…

Podcast: Acceptatie

In aflevering 6 van de podcast ‘Bergen Verzetten’ is de avond voor de wedstrijd aangebroken. Wielrenner Rob Harmeling vertelt in…

Jongeren en revalideren? Meer aandacht voor het echte leven is noodzakelijk

Wat hebben jongeren écht nodig in hun revalidatie? Een team van ervaringsdeskundigen en professionals werkte in het project Zie Mij Nu &…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Herbruikbare versus eenmalige katheters voor intermitterende katheterisatie bij de behandeling van urineretentie

Protocol voor een multicenter, prospectief, gerandomiseerde non-inferioriteitstudie (COMPaRE) Chronische urineretentie is een veel voorkomende aandoening van de lagere urinewegen, met…

Technologie bij neuromusculaire aandoeningen: nu en in de toekomst

Drie submissies van het thema Gezondheid zijn gericht op gezonde leefstijl en leefomgeving, zorg bieden in de eigen leefomgeving, en het vergroten van de mate van participatie van mensen met een chronische aandoening. Om deze missies te realiseren zal er geïnnoveerd moeten worden, ook binnen de revalidatiegeneeskunde, om mensen te motiveren en ondersteunen gezond te blijven of te worden en daarmee kansen op participatie te vergroten. In dit artikel krijgt je enkele voorbeelden van veelbelovende innovaties uit de spierziekten-revalidatie die bij kunnen dragen aan deze missies.

Extracorporele Shock Wave Therapie als behandeling van spasticiteit

In dit artikel geeft de WHR een beknopte introductie over ESWT als behandeling van spasticiteit, de veronderstelde werkingsmechanismen en biedt enkele handvatten voor de eventuele inzet van ESWT in de praktijk.