De Werkgroep Traumarevalidatie (WTR) heeft als doel het bevorderen van de samenwerking met anderen, zowel in de keten als met vakgenoten, op het gebied van de drie O’s, te weten: onderwijs, opleiding, organisatie en onderzoek.

Bestuur

Voorzitter: dhr. dr. G. (Göran) Zemack
E: g.zemack@libranet.nl

De werkgroep Traumarevalidatie gaat verder met een interim bestuur

Op de oproep in het voorjaar van 2022 om mee te denken over de voortgang van de werkgroep traumarevalidatie is goed gereageerd. Bij de bijeenkomst in juni zijn er 5 leden opgestaan die een actieve rol willen spelen om het werk dat de werkgroep wil verzetten te gaan organiseren. De WTR wil zich focussen op traumarevalidatie inhoudelijke onderwerpen. De 4 belangrijkste pijlers om daar vorm aan te geven zijn onderwijs, kwaliteit, wetenschap en representatie naar buiten.

De volgende collega revalidatieartsen hebben zich beschikbaar gesteld:
Mw. dr. B.J.E. (Badelog) de Lange-Brokaar: te verkiezen voorzitter
Mw. N.G. (Natasja) Jelsma: te verkiezen secretaris 
Mw. dr. L.G.M.  (Loes) de Kruijff: te verkiezen penningmeester 
Dhr. R.E. (Raoul) Winter en dhr. M.A.N. (Maikel) Siebrecht ondersteunen dit bestuur.

Eind 2022 en begin 2023 wordt gewerkt aan het overdragen van de taken en zal Göran Zemack zijn rol als voorzitter vervullen en het interim bestuur ondersteunen tot het nieuwe bestuur in functie gekozen is.

In februari 2023 zal de WTR daarvoor een vergadering organiseren voor leden en belangstellenden met een inhoudelijk deel (casuïstiek uit oorlogsgebieden) en een bestuurlijk deel.
Tijdens deze vergadering kan het bestuur in functie worden gekozen.

Mocht je geïnteresseerd zijn om een actieve rol te spelen in het bestuur of de harde kern rondom het bestuur, neem dan even contact op met Natasja of Badelog

Badelog de Lange: B.J.E.Brokaar@umcutrecht.nl
Natasja Jelsma: njelsma@rkz.nl

Documenten

Jaarplan 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2019-2020
Ledenlijst 2022