Tijdens de zwangerschap of bij de bevalling kan bij een kind een hersenbeschadiging ontstaan, die de aandoening cerebrale parese veroorzaakt. Deze kinderen kunnen stoornissen krijgen op het vlak van taal, spraak, het bewegingsapparaat of het cognitieve vermogen. Daarnaast zijn spasticiteit en coördinatieproblemen veelgehoorde klachten.

Meer informatie is te vinden bij de revalidatie-instellingen en bij CP Nederland, de vereniging van en voor mensen met cerebrale parese, www.cpnederland.nl.