Tijdens de zwangerschap of bij de bevalling kan bij een kind een hersenbeschadiging ontstaan, die de aandoening cerebrale parese veroorzaakt. Deze kinderen kunnen stoornissen krijgen op het vlak van taal, spraak, het bewegingsapparaat of het cognitieve vermogen. Daarnaast zijn spasticiteit en coördinatieproblemen veelgehoorde klachten.

Meer informatie is te vinden bij de revalidatie-instellingen en bij CP Nederland, de vereniging van en voor mensen met cerebrale parese, www.cpnederland.nl.

cpenontwikkeling.nl

Niet weer een website vol informatie die eigenlijk niemand leest. Wel makkelijk leesbare tekst en een praktische gesprekstool voor jongeren/jongvolwassenen met cerebrale parese, ouders van kinderen met cerebrale parese en zorgprofessionals. De informatie op de website kan snel gedeeld worden en geeft praktische tips voor een gesprek over CP en ontwikkeling. 

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Ook baby Igmar heeft baat bij intensieve revalidatie

Baby’s kunnen bij (of tijdens) de geboorte een hersen- en of zenuwbeschadiging oplopen. Eén van de gevolgen hiervan kan zijn…

Sam Raven zit in een Kinderadviesraad: ‘Laten we naar elkaar luisteren!’

De vrolijke en spraakzame Sam Raven (19) wil dat andere kinderen en jongeren het zo fijn mogelijk hebben tijdens het…

‘Meer aandacht voor emoties’

Ouders en jongeren missen voldoende aandacht voor psychosociale aspecten in de kinderrevalidatie. Daarom werken ze samen met zorgverleners en wetenschappers…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Extracorporele Shock Wave Therapie als behandeling van spasticiteit

In dit artikel geeft de WHR een beknopte introductie over ESWT als behandeling van spasticiteit, de veronderstelde werkingsmechanismen en biedt enkele handvatten voor de eventuele inzet van ESWT in de praktijk.

Een klein stapje richting betere loopkwaliteit bij kinderen met cerebrale parese

Kinderen met Cerebrale Parese (CP) beginnen doorgaans later met zelfstandig lopen dan kinderen zonder deze aandoening. Uit eerder onderzoek blijkt…

GAIT.SCRIPT: ontwikkeling van een interpretatietool voor klinische gangbeeld- analyse van kinderen met cerebrale parese

De interpretatie van klinische gangbeeldanalyse van kinderen met cerebrale parese is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een veelgebruikte methode is…