Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Die kan bijvoorbeeld ontstaan bij een gebroken rug of nek. Bij een dwarslaesie zijn de zenuwbanen in het ruggenmerg onderbroken. Daardoor kunnen ze de prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. Afhankelijk van de mate de dwarslaesie spreek je van een complete of incomplete dwarslaesie. Afhankelijk van de plaats van de beschadiging is er sprake van een hoge of lage dwarslaesie. Hoe hoger de dwarslaesie zit, hoe meer uitvalsverschijnselen er zijn.

Voor meer informatie over dwarslaesie kun je contact opnemen met een revalidatiecentrum of met de patiëntenvereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland.