Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Die kan bijvoorbeeld ontstaan bij een gebroken rug of nek. Bij een dwarslaesie zijn de zenuwbanen in het ruggenmerg onderbroken. Daardoor kunnen ze de prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. Afhankelijk van de mate de dwarslaesie spreek je van een complete of incomplete dwarslaesie. Afhankelijk van de plaats van de beschadiging is er sprake van een hoge of lage dwarslaesie. Hoe hoger de dwarslaesie zit, hoe meer uitvalsverschijnselen er zijn.

Voor meer informatie over dwarslaesie kun je contact opnemen met een revalidatiecentrum of met de patiëntenvereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland.

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Koen van Zeeland is piloot van een exoskelet: ‘Het voelt als fietsen op een eenwieler’

Koen van Zeeland (36), die door een dwarslaesie niet meer kan lopen, test samen met een studententeam van de TU…

Ook waar een wheel is, is een weg

Tirzah López, rolmodel en vice Miss Wheelchair World 2022 Een skiongeluk leek een voortijdig einde te maken aan de modellencarrière…

Wim Hof-methode geeft Nico meer vertrouwen in zijn gekwetste lichaam

Een grotere longfunctie, minder stress, pijn met minder pieken. Het zijn opmerkelijke resultaten van een pilot bij Reade Amsterdam. Vier…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Herbruikbare versus eenmalige katheters voor intermitterende katheterisatie bij de behandeling van urineretentie

Protocol voor een multicenter, prospectief, gerandomiseerde non-inferioriteitstudie (COMPaRE) Chronische urineretentie is een veel voorkomende aandoening van de lagere urinewegen, met…

Augmented Rehab – Mixed Reality voor het stimuleren van bewegen en het versterken van voorlichting in de dwarslaesierevalidatie

Wetenschappelijke publicatie Voor mensen met een dwarslaesie zijn gezond beweeggedrag en kennis over de gevolgen van een dwarslaesie essentieel. Met…

Mind Full of Mindful?

In 2021 is er een pilot Mindfulness verricht op de dwarslaesie­-afdeling van revalidatiecentrum De Hoogstraat. De training is gebaseerd op…