Een mijlpaal in de zorg voor kinderen met cerebrale parese in Nederland: het Nederlands CP register is live. Vanaf nu kunnen de medische gegevens van kinderen met cerebrale parese (CP) vastgelegd worden.

De achtjarige Délano (foto) heeft de primeur: zijn gegevens zijn als eerste geregistreerd. Via cpregister.nl hebben zijn ouders toegang tot de informatie over hun zoon en dat geeft hen meer regie over de zorg voor hun kind. Het register geeft directe terugkoppeling over de ontwikkeling van elk individueel kind, de screeningsuitkomsten en behandeluitkomsten. Daarnaast draagt het bij aan een betere behandeling van CP. Door lange tijd behandelgegevens en –resultaten te verzamelen, kunnen vragen over de lange-termijn effectiviteit van behandelingen beter worden beantwoord. Kinderartsen kunnen beter voorspellen welke behandeling het beste is voor de specifieke situatie van een kind met CP. Het register is ontwikkeld door patiëntenvereniging CP Nederland en meerdere zorgorganisaties en is met subsidie mogelijk gemaakt door Innovatiefonds Zorgverzekeraars, HandicapNL, Phelps Stichting voor Spastici, Dioraphte, fondsenwerfactie Steptember en ZonMw.

Cpregister.nl


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Zorg in elke levensfase

Na ontslag uit een revalidatiecentrum kunnen revalidanten in de loop der jaren opnieuw vastlopen met lichamelijke en psychische problemen en…

Ouder van kind met cp krijgt meer regie

Een mijlpaal in de zorg voor kinderen met cerebrale parese in Nederland: het Nederlands CP register is live. Vanaf nu…

Nieuwe behandelmethode voor spasticiteit bij kinderen

De Hoogstraat Revalidatie en opleidingscentrum NT-e introduceren een nieuwe behandelmethode voor spasticiteit bij kinderen: Extracorporale Shock Wave Therapie (ESWT). Deze…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Expertisecentra in de (revalidatie)zorg – nu en in de toekomst

Dit artikel beschrijft de complexiteit en het belang van expertisecentra in het huidige zorglandschap, in de context van netwerkzorg en…

Waar is de revalidatiegeneeskunde in het publieke debat?

Opinie-artikel De revalidatie erkent als geen andere medische discipline dat de context waarin we leven ons functioneren beïnvloedt. Tegelijkertijd wordt…

Zorg op maat voor kinderen met CP

Nederlands CP register: betere zorg met gestructureerde dataverzameling Cerebrale parese (CP) manifesteert zich, afhankelijk van de aard en ernst van…