Poliklinisch of klinisch

Afhankelijk van uw situatie kunt u poliklinisch of klinisch revalideren. 
 

Poliklinisch

Als u poliklinisch revalideert, gaat u regelmatig naar een revalidatie-instelling. Na dit bezoek gaat u weer naar huis, u overnacht er niet. Uw behandeling verloopt meestal via drie fasen: het assessment, de behandeling zelf en de controle/monitoring. U krijgt begeleiding van een multidisciplinair behandelteam, dat werkt volgens een behandelplan.

 

Klinisch

Klinische revalidatie wil zeggen dat u ook in een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling in een ziekenhuis overnacht. Klinische revalidatie verloopt, net als poliklinische revalidatie, meestal via drie fasen: observatie, behandeling en afronding (ontslag uit het centrum of ziekenhuis). U krijgt begeleiding van een multidisciplinair behandelteam, dat werkt volgens een behandelplan.
 

Een revalidatiearts kan bepalen of u het beste klinisch of poliklinisch kunt revalideren. Sommige revalidatiecentra bieden zowel klinische als poliklinische revalidatie, andere centra bieden alleen poliklinische revalidatie. In een ziekenhuis en bij een behandelcentrum revalideert in u principe alleen poliklinisch.