Cerebrale Parese

Cerebrale parese (CP) is een aandoening als gevolg van een hersenbeschadiging die tijdens de zwangerschap of de bevalling is ontstaan. Daardoor kan het kind stoornissen krijgen op het vlak van taal, spraak, het bewegingsapparaat of het cognitieve vermogen. Spasticiteit en coördinatieproblemen zijn veelgehoorde klachten. Deze klachten houden niet op als het kind volwassen wordt. Ook volwassenen met CP ondervinden in het dagelijks leven beperkingen als gevolg van hun aandoening. Revalidatie helpt hen zo goed mogelijk te functioneren.