‘Neuromusculaire aandoeningen’ is een verzamelnaam voor aandoeningen van de zenuwen, spieren of de overgang tussen zenuw en spier. De neuromusculaire ziekten vormen een grote groep van meer dan 600 zeldzame ziektebeelden. De meerderheid van de aandoeningen is chronisch en gaat gepaard met aanzienlijke beperkingen. De Werkgroep Neuromusculaire Aandoeningen (WNMA) zet zich in voor de beste zorg voor kinderen en volwassenen met progressieve spier- en zenuwaandoeningen. De leden streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en participatie voor patiënten. Zij willen de transitie van zorg voor kinderen naar zorg voor jongvolwassenen verder verbeteren. Belangrijk onderdeel hierin is de optimalisatie van netwerkzorg tussen de eerste, tweede en derde lijn.

Activiteiten van de werkgroep

Spierziekten Centrum Nederland levert substantiële ondersteuning aan de werkgroep, met kennis van het netwerk en met secretariële en facilitaire ondersteuning.

Bestuur

Voorzitter: R.O. (Reinout) van Vliet
E: r.vanvliet@roessingh.nl
Vicevoorzitter: mw. A. (Annette) van der Geest (tevens bestuurslid SCN)
E: A.vanderGeest-4@umcutrecht.nl

Overige bestuursleden:
mw. F. (Femke) Stoelinga
mw. S. (Saskia) Houwen
mw. M. (Manon) Janse
R.G.M. (Remco) Timmermans
mw. E. (Eveline) van Wijk

Vertegenwoordigers Spierziekten Nederland
Beleidsmedewerker: mw. C. (Charlotte) van Esch
E: charlotte.van.esch@spierziekten.nl
Secretariaat: mw. T. (Tessa) Dingelhoff 
E: tessa.dingelhoff@spierziekten.nl 

Documenten

Ledenlijst WNMA 2022
Jaarplan WNMA 2022
Jaarverslag WNMA 2021
Jaarverslag WNMA 2020
Overzicht richtlijnen voor spierziekten – mei 2021

Focus op Neuromusculaire Aandoeningen
In editie 2018|5 van het NTR lag de focus op Neuromusculaire Aandoeningen. De werkgroep Neuromusculaire Aandoeningen (WNMA) heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen verzorgd.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.