Parkinson is de meest voorkomende hersenziekte die niet te genezen is. Door een gebrek aan dopamine – een stofje dat de spieren aanstuurt – krijg je als Parkinsonpatiënt bewegingsstoornissen (trillende spieren, beven, stijfheid en traagheid). Parkinson heeft een progressief verloop. Je hersenen maken steeds minder dopamine aan, waardoor de ziekte met de jaren toeneemt. De Werkgroep Parkinson en aanverwante Bewegingsstoornissen (WPB) specialiseert zich in het optimaliseren van de Parkinson revalidatietherapieën bij de Ziekte van Parkinson en bewegingsstoornissen die hier vaak mee samengaan.

Om deze specifieke, complexe stoornissen goed het hoofd te bieden, is naast medicatie ook de brede multidisciplinaire functionele kijk van de revalidatiegeneeskunde nodig. De landelijke werkgroep WPB richt zich op het vinden van innovatieve revalidatiegeneeskundige antwoorden voor Parkinson. De werkgroep biedt een structurele overlegvorm voor de leden (revalidatieartsen die revalidatiebehandelingen begeleiden binnen de gespecialiseerde Parkinson revalidatieteams).

De werkgroep WPB heeft ook een eigen website waar je terecht kan voor meer informatie: website werkgroep WPB.

Bestuur WPB

Voorzitter: mw. K.B. (Karin) Dankoor
E: k.dankoor@klimmendaal.nl

Secretaris: mw. D. (Dorinde) Oster mw. F. (Francien) van Nispen
E: doster@rijndam.nl
E: f.van.nispen@mzh.nl

Penningmeester: dhr. dr. E. (Erik) Slim
E: erik.slim@zrt.nl

Documenten WPB

Jaarverslag WPB 2021
Jaarverslag WPB 2020
Ledenlijst 2022
Jaarplan 2021
Jaarverslag WPB 2022
Jaarplan WPB 2023

Focus op Parkinsonrevalidatie
In de editie 2019 | 4 van het NTR lag de focus op Parkinsonrevalidatie. De Werkgroep Parkinson en aanverwante Bewegingsstoornissen (WPB) heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen verzorgd.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.

Uitgelichte RM artikelen

Uitgelichte NTR artikelen