Op deze pagina wordt een beeld geschetst van de patiënten en de aandoeningen waarvoor zij multidisciplinaire revalidatiezorg ontvangen. Voor de tabellen en figuren in dit rapport zijn de diagnoses ingedeeld in zeven hoofddiagnosegroepen. Deze indeling in hoofdgroepen levert een samenhangend beeld op van de (meest) voorkomende aandoeningen en daaraan gerelateerde revalidatiezorg.

Aantallen patiënten

Aantallen patiënten MSR in Nederland, 2016-2021

* Het totaal aantal unieke patiënten bedroeg in 2021 200.358. Per soort instelling, per behandelsetting en per hoofddiagnose ligt het totaal aantal patiënten hoger, omdat de patiënten daar in meer dan één groep kunnen voorkomen.

Aantallen patiënten per diagnosegroep

Aantal revalidatiepatiënten per diagnosegroep

Het aantal revalidatiepatiënten is al jaren redelijk stabiel. Door de coronapandemie zijn de aantallen in 2020 sterk gedaald, om in 2021 deels weer te herstellen.

Leeftijdsopbouw patiënten

Leeftijdsopbouw patiënten (Bron: Logex)

Meer gedetailleerde informatie over de leeftijdsopbouw en aantallen revalidatiepatiënten per diagnosegroep is te vinden op deze pagina’s:

Onderdelen Brancherapport Revalidatie 2021