Diagnoses mannelijke klinische patiënten naar leeftijd 2021

Diagnoses vrouwelijke klinische patiënten naar leeftijd 2021

Meest voorkomende aandoeningen 2021 kinderen 0 t/m 17 jaar: klinisch

Man Vrouw Man (%) Vrouw (%)

Meest voorkomende aandoeningen 2021 volwassenen: klinisch

Man Vrouw Man (%) Vrouw (%)

Meer gedetailleerde informatie over de leeftijdsopbouw en aantallen revalidatiepatiënten per diagnosegroep is te vinden op deze pagina’s:

Onderdelen Brancherapport Revalidatie 2021