21 april 2023

Tijdens het online Colloquium van de VRA op 21 april 2023 is de nieuwe Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde van de VRA door prof. dr. Rienk Dekker, voorzitter van de Projectgroep Kennisagenda, gepresenteerd. Hiervoor werd een infographic met de top-15  kennis- en innovatiehiaten aangeboden aan VRA-directeur Thieu Berkhout. De nieuwe kennisagenda is een geweldige mijlpaal. Bij de ontwikkeling ervan waren, naast vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties een groot aantal revalidatieartsen en andere stakeholders betrokken.

Infographic Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde 2023.

In 2022 is de kennisagenda uit 2017 herzien met een beschrijving van de actuele belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie en innovatie binnen de revalidatiegeneeskunde en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. In een proces met een groot aantal stakeholders, waaronder patiëntenorganisaties, en met bijdragen van veel revalidatieartsen zijn stappen gezet om te komen tot de uiteindelijke selectie van dertien kennishiaten en twee innovatiehiaten.

15 kennis- en innovatiehiaten

Elders op onze website vind je een overzicht van de top-15 kennis- en innovatiehiaten, met bij elke hiaat een toelichting. Er is tevens een printbare infographic (pdf) gemaakt waarop alle kennishiaten staan. De volledige tekst van de kennisagenda wordt nu opgemaakt en zal in mei beschikbaar zijn.

Vervolg

De Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde dient als basis voor een continu proces. De geprioriteerde kennishiaten kunnen worden uitgewerkt in onderzoeksvoorstellen, bij voorkeur in multicentrisch verband en in samenwerking of afstemming met patiëntenorganisaties om de aansluiting met de praktijk en de implementatie in de klinische routine zo veel mogelijk te borgen.

Uitgelicht: Mini-interviews met leden Projectgroep Kennisagenda

De kennisagenda vanuit het perspectief van de aios/jonge klare

Interview met Ileen Albers, inmiddels jonge klare, tijdens haar opleiding namens de Junior VRA lid van de Projectgroep Kennisagenda Ileen…

‘Een praktisch probleem vanuit de werkvloer vertalen naar een wetenschappelijke probleemstelling’

Interview met Charlotte van Laake-Geelen, revalidatiearts en senior onderzoeker bij Adelante Zorggroep, locatie MUMC+ Als vertegenwoordiger vanuit de Commissie Wetenschap…

Update van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde

De Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde verscheen in 2017 en is aan een update toe. Dit proces is begin 2022 gestart met de…

‘De nieuw geprioriteerde kennishiaten omzetten in gefinancierde onderzoeksprojecten’

Interview met Robert Pangalila, kinderrevalidatiearts bij Rijndam Als vertegenwoordiger vanuit de Commissie Wetenschap en Innovatie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging…

Aandacht voor vraagstukken vanuit patiëntenperspectief in kennisagenda

Als vertegenwoordiger van Patiëntenfederatie Nederland behartigt Klaartje Spijkers de patiëntenbelangen binnen de Projectgroep Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. We stellen haar een aantal…

‘Revalidatiegeneeskundig onderzoek wordt niet altijd gestuurd vanuit bestaande zorg en vragen’

Interview met Hans Bussmann, universitair hoofddocent/senior onderzoeker bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC Als vertegenwoordiger vanuit de Commissie…

Meer nieuws