12 december 2023

Spotlight

In deze spotlight wil de auteur graag aandacht vragen voor een WHO-toolkit met een onderwijsprogramma dat de gezondheid van mensen met een beperking kan verbeteren. Dit kan in ieder revalidatiecentrum of iedere ziekenhuisafdeling worden toegepast.

Auteur
DRS. M. (MARGA) TEPPER

Revalidatiearts UMC Groningen Centrum voor Revalidatie

Een onderwijsprogramma uit de Western Pacific Region van de WHO kan helpen bij de start van Rehabilitation for all in de organisatie waar u werkt. Dit onderwijsprogramma is zowel geschikt voor de zorgprofessional aan het bed als ook voor logistieke werknemers en het management. Het kan in de gehele keten ingezet worden, van eerste lijn tot universitaire centra.

Disability-inclusive Health Services Toolkit is een onderwijsprogramma, ontwikkeld door de WHO Western Pacific Region. Het kan in ieder revalidatiecentrum of iedere ziekenhuisafdeling worden toegepast.

Waarom dit onderwijsprogramma?

Een disability-inclusive Health service kan de gezondheid van mensen met een beperking aanzienlijk verbeteren. In Nederland leven mensen met een laag inkomen gemiddeld 15 gezondheidsjaren minder dan mensen met een hoger inkomen. Bieden wij binnen de revalidatie de mensen met lage inkomens wel dezelfde kansen? Bieden we mensen die vanuit een rolstoel functioneren hetzelfde? Kunnen ze met de groepsactiviteiten meedoen? Geven we mensen met een beperking in spreektempo of taalbegrip wel voldoende tijd om eigen regie te houden?

Welke soorten drempels aanpakken?

  1. Drempels, die toegankelijkheid van de zorg belemmeren voor mensen met een beperking.
  2. Drempels die de patiënt tegenkomt tijdens de behandeling.

Er zijn zeven modules:

  1. Waarom is disability inclusion belangrijk voor de organisatie?
  2. Promoten van positieve respectvolle benadering en waardering van mensen met een beperking in de gehele organisatie.
  3. Het aanpakken van fysieke drempels.
  4. Informatievoorziening aangepast aan de patiënt.
  5. Een aangepast informatiesysteem voor planning, monitoring en evaluatie.
  6. Revalidatie als geïntegreerd onderdeel van de gezondheidsorganisatie door het inventariseren van de patiënt zijn revalidatiebehoeften. Dit betekent ook op de hoogte zijn van de lokale/regionale mogelijkheden in de keten en hier zo optimaal mogelijk gebruik van maken.
  7. Bij nieuwe (acute) gezondheidssituaties ook mensen met een beperking optimaal informeren en de toegankelijkheid voor vluchtwegen en nieuwe therapieën waarborgen. In de Nederlandse situatie bijvoorbeeld: werden alle kwetsbare groepen rondom COVID bereikt? En waren de vaccinatielocaties voldoende aangepast voor mensen met een beperking?

Elke module is opgebouwd met:

Kortom, dit onderwijspakket gebruiken in de organisatie kan leiden tot een betere gezondheid voor mensen met een beperking.

Literatuur

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. Disability-inclusive health services toolkit : a resource for health facilities in the Western Pacific Region. WHO Regional Office for the Western Pacific, 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/336857.

Gerelateerde artikelen NTR

De inzet van digitale zorgtechnologieën binnen de medisch specialistische revalidatie

Uit de praktijk Met de druk op de zorg en het tekort aan zorgprofessionals is het belangrijk voor een patiënt…

Waar is de revalidatiegeneeskunde in het publieke debat?

Opinie-artikel De revalidatie erkent als geen andere medische discipline dat de context waarin we leven ons functioneren beïnvloedt. Tegelijkertijd wordt…

Lage gezondheidsvaardigheden in de revalidatiezorg

Zijn we in de revalidatie vaak horende doof en ziende blind?1 Wist je dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden leven met…

Toolkit voor vergroten toegankelijkheid van revalidatie voor kwetsbare groepen

Spotlight In deze spotlight wil de auteur graag aandacht vragen voor een WHO-toolkit met een onderwijsprogramma dat de gezondheid van…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Sinds de diagnose DCD krijgt Collin (8) veel meer begrip

Gemiddeld één kind per klas heeft DCD: Developmental Coordination Disorder. Toch wordt deze coördinatie-ontwikkelingsstoornis weinig herkend. Dit stelt ouders vaak…

Jongeren en revalideren? Meer aandacht voor het echte leven is noodzakelijk

Wat hebben jongeren écht nodig in hun revalidatie? Een team van ervaringsdeskundigen en professionals werkte in het project Zie Mij Nu &…

Librarevalidatiearts Evert Schouten met pensioen

Voor veel mensen binnen en buiten het revalidatiecircuit in Tilburg is Evert Schouten een bekend gezicht. Aan dit tijdperk komt…

Verpleegkundestudent Fleur hielp een CVA-patiënt bij zijn oefenverlof

Paramedische studenten begeleiden CVA-patiënten bij een oefenverlof in hun thuissituatie. Zo wordt de overgang van revalidatiecentrum naar huis soepeler en…