De werkgroep amputatie en prothesiologie van de arm (WAP-A) bestaat uit leden die werkzaam zijn binnen gespecialiseerde behandelteams die werken met kinderen en/of volwassenen met een congenitaal reductiedefect of een verworven amputatie van de arm/hand. Het doel is onderlinge uitwisseling van informatie op het gebied van arm/hand amputaties en prothesiologie en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bestuur WAP-A

Voorzitter: mw. I. (Iris) van Wijk
E: i.v.wijk@dehoogstraat.nl

Secretaris: mw. V. (Véronique) Plasschaert 
E: V.Plasschaert@maartenskliniek.nl

Penningmeester: mw. N. (Natascha) Ringeling
E: N.Ringeling@revant.nl

Documenten WAP-A

Prothese Prescriptie Protocol van de Arm (PPP Arm)
Ledenlijst WAPA 2022
Jaarplan WAPA 2022
Jaarverslag WAPA 2021
Jaarverslag 2020