Tijdens de zwangerschap of bij de bevalling kan bij een kind een hersenbeschadiging ontstaan, die de aandoening cerebrale parese veroorzaakt. De klachten houden niet op als het kind volwassen is. De werkgroep CP wil een adviesorgaan en klankbord zijn voor revalidatiegeneeskundige vragen op het gebied van cerebrale parese. Zij wil dit bereiken door onderlinge kennisuitwisseling binnen de werkgroep (bespreken van inhoudelijke onderwerpen), het verspreiden van kennis over cerebrale parese en richtlijnontwikkeling.

Bestuur

Voorzitter: mw. H.N. (Hurnet) Dekkers
E: h.dekkers@reade.nl

Secretaris: mw. A.I. (Annemieke) Buizer
E: Ai.buizer@amsterdamumc.nl

Penningmeester: vacature

Documenten

Jaarplan WCP 2022
Ledenlijst WCP 2022
Jaarverslag WCP 2021
Jaarverslag WCP 2022
Jaarplan WCP 2023

Focus op cerebrale parese
In editie 2018 | 1 van het NTR lag de focus op cerebrale parese. De Werkgroep Cerebrale Parese heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen geschreven.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.

cpenontwikkeling.nl

Niet weer een website vol informatie die eigenlijk niemand leest. Wel makkelijk leesbare tekst en een praktische gesprekstool voor jongeren/jongvolwassenen met cerebrale parese, ouders van kinderen met cerebrale parese en zorgprofessionals. De informatie op de website kan snel gedeeld worden en geeft praktische tips voor een gesprek over CP en ontwikkeling. 

Uitgelichte NTR artikelen

Acute dwarslaesie bij kinderen met een oncologische diagnose

Een dwarslaesie bij kinderen met een oncologische diagnose is zeldzaam en soms lastig te herkennen. Welke uitdagingen zijn er voor…

GAIT.SCRIPT: ontwikkeling van een interpretatietool voor klinische gangbeeld- analyse van kinderen met cerebrale parese

De interpretatie van klinische gangbeeldanalyse van kinderen met cerebrale parese is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een veelgebruikte methode is…

Waar is de revalidatiegeneeskunde in het publieke debat?

Opinie-artikel De revalidatie erkent als geen andere medische discipline dat de context waarin we leven ons functioneren beïnvloedt. Tegelijkertijd wordt…

Expertisecentra in de (revalidatie)zorg – nu en in de toekomst

Dit artikel beschrijft de complexiteit en het belang van expertisecentra in het huidige zorglandschap, in de context van netwerkzorg en…

Uitgelichte RM artikelen

Een jaar op de Mytylschool maakte van Désiree een sterker mens

In de verhalenserie ‘Zo veel jaren later…’ gaat Revalidatie Magazine op zoek naar mensen die tientallen jaren geleden hebben gerevalideerd….

Ook baby Igmar heeft baat bij intensieve revalidatie

Baby’s kunnen bij (of tijdens) de geboorte een hersen- en of zenuwbeschadiging oplopen. Eén van de gevolgen hiervan kan zijn…

Sam Raven zit in een Kinderadviesraad: ‘Laten we naar elkaar luisteren!’

De vrolijke en spraakzame Sam Raven (19) wil dat andere kinderen en jongeren het zo fijn mogelijk hebben tijdens het…

‘Meer aandacht voor emoties’

Ouders en jongeren missen voldoende aandacht voor psychosociale aspecten in de kinderrevalidatie. Daarom werken ze samen met zorgverleners en wetenschappers…