Tijdens de zwangerschap of bij de bevalling kan bij een kind een hersenbeschadiging ontstaan, die de aandoening cerebrale parese veroorzaakt. De klachten houden niet op als het kind volwassen is. De werkgroep CP wil een adviesorgaan en klankbord zijn voor revalidatiegeneeskundige vragen op het gebied van cerebrale parese. Zij wil dit bereiken door onderlinge kennisuitwisseling binnen de werkgroep (bespreken van inhoudelijke onderwerpen), het verspreiden van kennis over cerebrale parese en richtlijnontwikkeling.

Bestuur

Voorzitter: mw. H.N. (Hurnet) Dekkers
E: h.dekkers@reade.nl
Secretaris: mw. A.I. (Annemieke) Buizer
E: Ai.buizer@amsterdamumc.nl
Penningmeester: vacature

Documenten

Jaarplan WCP 2022
Ledenlijst WCP 2022
Jaarverslag WCP 2021

Focus op cerebrale parese
In editie 2018 | 1 van het NTR lag de focus op cerebrale parese. De Werkgroep Cerebrale Parese heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen geschreven.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.