Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. De Werkgroep Dwarslaesie wil een adviesorgaan en klankbord zijn voor revalidatiegeneeskundige vragen op het gebied van de dwarslaesie. De werkgroep bestaat uit Nederlandse (revalidatie)artsen die lid zijn van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG), de zogeheten ‘artsenwerkgroep’ van de NVDG.

Bestuur

Voorzitter: mw. M. (Marije) Vos
E: m.vos-vandehulst@maartenskliniek.nl

Secretaris: mw. C.A. (Catja) Dijkstra
E: c.dijkstra@dehoogstraat.nl

Penningmeester: mw. D. (Daniëlle) Blokhuis
E: d.blokhuis@roessingh.nl

Documenten

Ledenlijst Werkgroep Dwarslaesie 2022
Jaarverslag Werkgroep Dwarslaesie 2020
Jaarverslag Werkgroep Dwarslaesie 2021
Jaarplan Werkgroep Dwarslaesie 2022

Focus op Dwarslaesie
In editie 2018 | 4 van het NTR lag de focus op Dwarslaesie. De Werkgroep Dwarslaesie heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen geschreven.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.