Door bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer kun je een hersenbeschadiging oplopen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast kun je al tijdens de zwangerschap of je geboorte hersenletsel oplopen. Hersenletsel kan tot problemen in het dagelijks leven leiden. Bij het bewegen bijvoorbeeld. Of in de omgang met anderen. Revalidatie helpt je om beter met deze problemen om te gaan. De Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) wil adviesorgaan en klankbord zijn voor revalidatiegeneeskundige vragen op het gebied van hersenletsel.

Adviesrapport CVA-zorg

De werkgroep bestaat uit revalidatieartsen uit revalidatiecentra en ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn in problematiek rond hersenletsel. Zij hebben onder meer een bijdrage geleverd aan een advies over een nieuwe/betere uitkomstindicator voor CVA-zorg. Hiervoor zijn scores op de mRS vergeleken met scores op de PROMIS-10, USER-P Restrictieschaal, EQ-5-D-5L en EQ-5D+C op het moment van drie maanden na een CVA. Bekijk het Adviesrapport CVA-zorg.

Bestuur

Voorzitter: mevrouw E. (Elbrich) Jagersma
E: E.jagersma@basaltrevalidatie.nl

Secretaris: mevrouw M. (Merel) Bijleveld
E: M.bijleveld@roessingh.nl

Penningmeester: mevrouw K. (Karin) Bosch
E: k.bosch@bravis.nl

Documenten

Jaaroverzicht 2022 – nieuwsbericht december 2022
Jaarplan 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Ledenlijst 2022
Jaarverslag 2022
Jaarplan 2023

ESWT als behandeling van spasticiteit – visie WHR

In editie NTR 2022 | 4 verscheen het artikel Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT) als behandeling van spasticiteit. Zie link.
Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT) wordt toenemend ingezet als een nieuwe behandeling bij spasticiteit, in het bijzonder door fysiotherapeuten in de eerste lijn. De wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van ESWT bij spasticiteit is de afgelopen jaren gegroeid. Het is van belang dat revalidatieartsen de opkomst van ESWT in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur volgen, en wanneer verantwoord deze behandeling toevoegen aan hun therapeutisch arsenaal.
In dit artikel geeft de WHR een beknopte introductie over ESWT als behandeling van spasticiteit, bespreekt de veronderstelde werkingsmechanismen en geeft enkele handvatten voor de eventuele inzet van ESWT in de praktijk.

Loopstoornissen na CVA

Focus op lopen

In editie NTR 2022 | 1 lag de focus op lopen. Klik hier voor complete themadeel Focus op lopen.

Uitgebreide artikelen (artikelen zijn verkort opgenomen in themanummer): 

Focus op hersenletsel

Focus op hersenletsel

In editie NTR 2018 | 3 lag de focus op hersenletsel. De werkgroepen CVA Nederland (WCN) en Traumatisch Hersenletsel (WTH) hebben in samenwerking voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen geschreven.
Klik hier om de thema-artikelen Focus op hersenletsel te bekijken.

Uitgelichte NTR artikelen

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Cognitieve revalidatie: verleden, heden en toekomst

Cognitie is wat ons menselijk maakt; afwijkingen hierin kunnen onze identiteit aantasten. Stoornissen in cognitie kunnen het leven ontwrichten. Cognitieve…

‘Cognitieve revalidatie lijkt me bij uitstek een multidisciplinair proces’

Interview met Dirk Bertens, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker Cognitieve revalidatie, met name bij patiënten met verworven hersenletsel, is de laatste…

Passende revalidatiezorg met een gedragsgeoriënteerde insteek

De behandeling van cognitieve klachten Centraal in de behandeling van cognitieve klachten (zonder cognitieve stoornissen) na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) staan…

Uitgelichte RM artikelen

Blogger Yvette geeft weer betekenis aan de levens van revalidanten

De bloggers van Revalidatie Magazine zetten aan tot nadenken en discussie. In een serie interviews zetten we hen in de…

Revalideren in virtual reality? Ook met hersenletsel kan dat op een veilige manier

Revalidatieprofessionals zetten steeds vaker Virtual Reality in. Revalidanten kunnen dan in een veilige, stimulerende omgeving doelgericht trainen voor de ‘echte’…

Leer en Innovatie Team maakt revalidatiesector aantrekkelijker voor studenten

Op de afdeling Neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek dragen studenten van de HAN University of Applied Sciences en studenten van…

Geertje kreeg na haar hersenletsel snel de juiste herstelzorg, maar dat is niet vanzelfsprekend

De behandeling van hersenletsel stopt niet als je ontslagen bent uit het ziekenhuis. Sterker nog: revalidatie is van essentieel belang…