Door bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer kun je een hersenbeschadiging oplopen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast kun je al tijdens de zwangerschap of je geboorte hersenletsel oplopen. Hersenletsel kan tot problemen in het dagelijks leven leiden. Bij het bewegen bijvoorbeeld. Of in de omgang met anderen. Revalidatie helpt je om beter met deze problemen om te gaan. De Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) wil adviesorgaan en klankbord zijn voor revalidatiegeneeskundige vragen op het gebied van hersenletsel.

Adviesrapport CVA-zorg

De werkgroep bestaat uit revalidatieartsen uit revalidatiecentra en ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn in problematiek rond hersenletsel. Zij hebben onder meer een bijdrage geleverd aan een advies over een nieuwe/betere uitkomstindicator voor CVA-zorg. Hiervoor zijn scores op de mRS vergeleken met scores op de PROMIS-10, USER-P Restrictieschaal, EQ-5-D-5L en EQ-5D+C op het moment van drie maanden na een CVA. Bekijk het Adviesrapport CVA-zorg.

Bestuur

Voorzitter: mevrouw E. (Elbrich) Jagersma
E: E.jagersma@basaltrevalidatie.nl

Secretaris: mevrouw E.M. (Lisa) Kruisheer
E: EM.Kruisheer@mrcdoorn.nl

Penningmeester: mevrouw E.M. (Lisa) Kruisheer
E: EM.Kruisheer@mrcdoorn.nl

Documenten

Jaarplan 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Ledenlijst 2022

ESWT als behandeling van spasticiteit – visie WHR

In editie NTR 2022 | 4 verscheen het artikel Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT) als behandeling van spasticiteit. Zie link.
Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT) wordt toenemend ingezet als een nieuwe behandeling bij spasticiteit, in het bijzonder door fysiotherapeuten in de eerste lijn. De wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van ESWT bij spasticiteit is de afgelopen jaren gegroeid. Het is van belang dat revalidatieartsen de opkomst van ESWT in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur volgen, en wanneer verantwoord deze behandeling toevoegen aan hun therapeutisch arsenaal.
In dit artikel geeft de WHR een beknopte introductie over ESWT als behandeling van spasticiteit, bespreekt de veronderstelde werkingsmechanismen en geeft enkele handvatten voor de eventuele inzet van ESWT in de praktijk.

Loopstoornissen na CVA

Focus op lopen

In editie NTR 2022 | 1 lag de focus op lopen. Klik hier voor complete themadeel Focus op lopen.

Uitgebreide artikelen (artikelen zijn verkort opgenomen in themanummer): 

Focus op hersenletsel

Focus op hersenletsel

In editie NTR 2018 | 3 lag de focus op hersenletsel. De werkgroepen CVA Nederland (WCN) en Traumatisch Hersenletsel (WTH) hebben in samenwerking voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen geschreven.
Klik hier om de thema-artikelen Focus op hersenletsel te bekijken.

Gerelateerde artikelen

Extracorporele Shock Wave Therapie als behandeling van spasticiteit

In dit artikel geeft de WHR een beknopte introductie over ESWT als behandeling van spasticiteit, de veronderstelde werkingsmechanismen en biedt enkele handvatten voor de eventuele inzet van ESWT in de praktijk.

Ervaringen met de PROMIS-10 na CVA: promising in de spreekkamer?

Patiënt­-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) krijgen een steeds prominentere rol in de zorg en wetenschappelijk onderzoek. In 2016 is tijdens een internationale consensusbijeenkomst de Patient Reported Outcomes Measurement Information System 10-Question Short Form (PROMIS-10) aanbevolen als uitkomstmaat in de zorg voor mensen met een beroerte (CVA).2 Maar in hoeverre is dit instrument ook van toegevoegde waarde in de spreekkamer?

Measurement Feedback System

Patiënten met niet­ aangeboren hersenletsel (NAH) worden gekenmerkt door sterke heterogeniteit in neuropathologie, behandelrespons en de uiteindelijke uitkomsten. Dit bemoeilijkt…