Door bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer kun je een hersenbeschadiging oplopen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast kun je al tijdens de zwangerschap of je geboorte hersenletsel oplopen. Hersenletsel kan tot problemen in het dagelijks leven leiden. Bij het bewegen bijvoorbeeld. Of in de omgang met anderen. Revalidatie helpt je om beter met deze problemen om te gaan. De Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) wil adviesorgaan en klankbord zijn voor revalidatiegeneeskundige vragen op het gebied van hersenletsel.

Adviesrapport CVA-zorg

De werkgroep bestaat uit revalidatieartsen uit revalidatiecentra en ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn in problematiek rond hersenletsel. Zij hebben onder meer een bijdrage geleverd aan een advies over een nieuwe/betere uitkomstindicator voor CVA-zorg. Hiervoor zijn scores op de mRS vergeleken met scores op de PROMIS-10, USER-P Restrictieschaal, EQ-5-D-5L en EQ-5D+C op het moment van drie maanden na een CVA. Bekijk het Adviesrapport CVA-zorg.

Bestuur

Voorzitter: mevrouw E. (Elbrich) Jagersma
E: E.jagersma@basaltrevalidatie.nl

Secretaris: mevrouw M. (Merel) Bijleveld
E: M.bijleveld@roessingh.nl

Penningmeester: mevrouw K. (Karin) Bosch
E: k.bosch@bravis.nl

Documenten

Jaaroverzicht 2022 – nieuwsbericht december 2022
Jaarplan 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Ledenlijst 2022

ESWT als behandeling van spasticiteit – visie WHR

In editie NTR 2022 | 4 verscheen het artikel Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT) als behandeling van spasticiteit. Zie link.
Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT) wordt toenemend ingezet als een nieuwe behandeling bij spasticiteit, in het bijzonder door fysiotherapeuten in de eerste lijn. De wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van ESWT bij spasticiteit is de afgelopen jaren gegroeid. Het is van belang dat revalidatieartsen de opkomst van ESWT in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur volgen, en wanneer verantwoord deze behandeling toevoegen aan hun therapeutisch arsenaal.
In dit artikel geeft de WHR een beknopte introductie over ESWT als behandeling van spasticiteit, bespreekt de veronderstelde werkingsmechanismen en geeft enkele handvatten voor de eventuele inzet van ESWT in de praktijk.

Loopstoornissen na CVA

Focus op lopen

In editie NTR 2022 | 1 lag de focus op lopen. Klik hier voor complete themadeel Focus op lopen.

Uitgebreide artikelen (artikelen zijn verkort opgenomen in themanummer): 

Focus op hersenletsel

Focus op hersenletsel

In editie NTR 2018 | 3 lag de focus op hersenletsel. De werkgroepen CVA Nederland (WCN) en Traumatisch Hersenletsel (WTH) hebben in samenwerking voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen geschreven.
Klik hier om de thema-artikelen Focus op hersenletsel te bekijken.

Uitgelichte NTR artikelen

Voorspelmodel van Rijndam Revalidatie geeft inzicht in herstel arm- handfunctie

Bij een groot deel van de patiënten na een CVA treedt er uitval op van de arm en hand. In…

Intensieve neurorevalidatie bij patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis

Langdurige bewustzijnsstoornissen: onderzoeksprotocol van de korte- en langetermijnuitkomsten van behandeling en organisatie van zorg Wetenschappelijke publicatie Intensieve neurorevalidatie voor langdurige…

Arbeidsrevalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen

Wetenschappelijke publicatie Er is geen gouden standaard voor arbeidsrevalidatie (AR). Via een digitale vragenlijst inventariseren de auteurs de praktijkvariatie van…

De patiënt met het ‘verkeerde tentbed’

Casuïstiek In de zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel is soms de inzet van vrijheidsbeperkende interventies nodig. Het streven is…

Uitgelichte RM artikelen

Leren werken en onderzoeken op een plek dankzij het LINT

Het Leer en INnovatie Team (LINT) is een nieuw initiatief van de Sint Maartenskliniek, de HAN University of Applied Sciences…

Dit is waarom Jeffrey Vroegop vindt dat meer mensen mee moeten doen aan de Invictus Games

Oud-militair en -revalidant Jeffrey Vroegop (32) deed vorige week mee aan de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en…

Verpleegkundestudent Fleur hielp een CVA-patiënt bij zijn oefenverlof

Paramedische studenten begeleiden CVA-patiënten bij een oefenverlof in hun thuissituatie. Zo wordt de overgang van revalidatiecentrum naar huis soepeler en…

Neuroplasticiteit bij kinderen en jongeren na hersenletsel

De ‘tien geboden voor neuroplasticiteit’. Die presenteerde dr. Marsh Königs, neurowetenschapper en wetenschappelijk research director bij het Daan Theeuwes Centrum,…