Medisch Specialistische Revalidatie

Wie door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkt raakt, krijgt te maken met medisch specialistische revalidatie. De patiënt krijgt zijn behandeling van een multidisciplinair team, dat onder leiding staat van een revalidatiearts. 

Medisch specialistische revalidatie biedt een specifiek op de patient afgestemde behandeling. Deze kan intensief zijn, maar ook kortdurend of eenmalig, waarbij de behandeling in de eerste lijn wordt voortgezet onder begeleiding van de revalidatiearts. Het doel is optimaal herstel, zelfredzaamheid, participatie en weer deelnemen aan de maatschappij.

Het gaat uiteindelijk om een leven vol kwaliteit en mogelijkheden.

Onlangs was de met de zilveren Nipkowschijf bekroonde documentaire 'Stuk' op tv. Wilt u de toegevoegde waarde van revalidatie zien? Klik dan hier. 

Zoek een revalidatie-instelling

Revalideren

Op de site 'Revalideren' vindt u informatie over medisch specialistische revalidatie, de aandoeningen, behandeling en de instellingen waar u terecht kunt.
Ga verder

Revalidatie Nederland

De site van de  branchevereniging van de revalidatie-instellingen. Hier vindt u informatie over de activiteiten, de beleidsthema's
en de leden.

Ga verder

Revalidatie Magazine

Revalidatie Magazine informeert u over de laatste ontwikkelingen op revalidatiegebied, bijvoorbeeld over behandelmethoden, resultaten en innovaties. RM biedt persoonlijke verhalen, journalistieke artikelen, mooie foto’s en informatieve filmpjes en links.
Ga verder