Revalidatie Kinderen

Kinderrevalidatie
Kinderen ervaren een ziekte of aangeboren aandoening anders dan volwassenen. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met alledaagse vaardigheden zoals lopen, eten, contact maken met anderen en leren op school.

Kinderrevalidatie biedt praktische oplossingen en helpt kinderen op een manier die bij hen past. Zo hangt de behandeling onder meer af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Ook gebeurt de behandeling het liefst poliklinisch, zodat kinderen in hun thuissituatie kunnen blijven.

Eén kind, één plan

Revalidatieartsen, behandelaars en leerkrachten werken samen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom is het zo belangrijk om voor elk kind een gezamenlijk plan te maken waarin leerdoelen en revalidatiedoelen op elkaar afgestemd zijn: één kind, één plan. In de ene periode ligt de nadruk op het onderwijs, later op revalideren of een operatie. Er zijn in elke regio veel verschillende voorzieningen, zoals een therapeutische peutergroep of een mytylschool.

Kind en ouders centraal

De kinderrevalidatie helpt ouders bij de opvoeding en verzorging van hun kind. Een goede communicatie tussen ouders en behandelteam is essentieel: de problemen die de ouders aangeven zijn richtinggevend voor de behandeling.
De behandelaars en de ouders zoeken samen naar praktische hulpmiddelen en aanpassingen die de zorg voor ouders en kind kunnen verlichten: van een aangepaste drinkbeker tot een complete verbouwing van het huis. De ouders zijn regelmatig zelf aanwezig bij vergaderingen van het behandelteam en krijgen verslagen van alle vergaderingen.

Waar kunt u terecht?

Kinderen en hun ouders kunnen voor poliklinische behandeling terecht bij alle revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. Klinische behandeling is mogelijk in negen gespecialiseerde revalidatiecentra. Voor bepaalde aandoeningen, zoals aangeboren afwijkingen van de ledematen, zijn specialistische teams. Ook zijn er gespecialiseerde spreekuren, zoals voor kinderen met reuma of voor spastische kinderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kinderrevalidatie? Download dan de factsheet Kinderrevalidatie, of kijk op de website van Netwerk LOOK.  U kunt ook veel informatie verkrijgen ben BOSK, de vereniging voor ouders van een kind met een motorische beperking, www.bosk.nl