Voor een revalidatiebehandeling kun je terecht in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Deze werkgroep houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering en organisatie van de revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen in Nederland, zowel academische als algemene ziekenhuizen.

Bestuur

Voorzitter: mw. E.Th. (Esther) Kruitwagen-van Reenen
E: e.t.kruitwagen@umcutrecht.nl

Secretaris: mw. C.D. (Chantal) Bakker 
E: chantal.bakker@mmc.nl

Penningmeester: dhr. J.R. (Rik) van Ingen
E: r.vaningen@basaltrevalidatie.nl

Documenten

Reglement Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie
Jaarplan WZR 2021
Ledenlijst WZR 2021
Jaarverslag 2020