De bloggers van Revalidatie Magazine zetten aan tot nadenken en discussie. In een serie interviews zetten we hen in de spotlights. Wouter Vreeman, blogger en bestuurslid bij revalidatiecentrum Revant, koos als jonge econoom voor de zorg. Inmiddels werkt hij sinds 2021 als bestuurslid bij Revant. ‘Met mijn blogs wil ik mensen aan het denken zetten en laten zien hoe belangrijk onze sector is.’

Na zijn afstuderen maakt Wouter als kersverse econoom een reis door Brazilië. ‘Eenmaal terug in Nederland, kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik een interim-project wilde doen in het OLVG in Amsterdam. Daar sloeg bij mij het zorgvirus over.’

Maar waarom zet een econoom de stap naar de zorgsector? ‘Tijdens mijn studie wist ik al dat ik niet bij een bank, maar juist op het snijvlak van de private en publieke sector wilde werken’, licht Wouter toe. ‘Als ik mijn werkdag begin, zie ik de mensen voor wie ik het doe. Dat zijn de revalidanten, maar ook de collega’s. Onze medewerkers hebben stuk voor stuk hart voor hun werk. Dat maakt dat ik mij in deze sector echt op mijn plek voel.’

Wouter Vreeman: ‘Als ik mijn werkdag begin, zie ik de mensen voor wie ik het doe. Dat zijn de revalidanten, maar ook de collega’s.’

Complexe financiële vraagstukken en personeelsfeest

Wouter is samen met zijn collega-bestuurder integraal eindverantwoordelijk voor Revant, waarbij in eerste instantie hij primair verantwoordelijk is voor de organisatiebrede bedrijfsvoering, maar ook het aansturen van de (zorg)managers. Hij is dus betrokken bij zowel de zorg als de bedrijfsvoering van Revant. ‘Mijn werkdagen bestaan grotendeels uit talloze overleggen en vergaderingen. Deze vinden zowel binnen Revant als daarbuiten plaats, zoals met zorgverzekeraars over complexe financiële vraagstukken. En er zijn luchtigere overleggen, zoals met collega’s over de plannen voor het Revant-feest.’

Samenwerking Revion

‘De laatste jaren hebben we bij Revant hard gewerkt aan de samenwerking met andere revalidatiecentra’, vertelt Wouter. ‘De samenwerking met netwerkpartners in de regio, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen, verloopt al goed, maar de samenwerking met andere revalidatiecentra kon veel beter.’

In het najaar van 2023 trad Revant officieel toe tot Revion, een samenwerkingsverband van Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland. ‘Revion werkt aan het optimaliseren van de zorg. We leren van elkaar, delen uitkomsten om de zorg te verbeteren en trekken gezamenlijk op in backofficeprocessen zoals ICT-zaken, HR en inkoop. Ook op het gebied van ondernemen werken we samen. Een verbeterde behandeling vormgeven, gaat veel efficiënter als je dit met elkaar doet.’

Wouter Vreeman: ‘Af en toe loop ik een dienst mee met verschillende medewerkers. Zo kwam ik in contact met een revalidant die door een ongeluk bijna alles had gebroken … Eerst nog in een rolstoel, later achter een rollator en uiteindelijk wandelend … Ze had nooit verwacht dat ze ooit weer kon lopen.’

‘Wicked problems’

‘Ik maak veel mooie ontwikkelingen mee, maar heb als bestuurder ook te maken met lastige dillema’s’, vertelt Wouter. ‘Wicked problems’, noemt hij die. ‘Dat zijn taaie vraagstukken zonder eenduidig antwoord waar wel een besluit over genomen moet worden. Hoe gaan we bijvoorbeeld de toenemende complexe zorgvraag goed opvangen met de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte financiële middelen? En hoe investeren we in innovatie, verduurzaming of passende huisvesting, terwijl de marges minimaal zijn en dus nauwelijks tot geen buffer is om te investeren?’

Op een drukke dag met veel overleggen en veel van die taaie vraagstukken, zorgt een praatje met een revalidant voor energie. ‘Af en toe loop ik een dienst mee met verschillende medewerkers. Zo kwam ik in contact met een revalidant die door een ongeluk bijna alles had gebroken wat je maar kunt bedenken. Ik ontmoette haar net nadat ze net uit het ziekenhuis kwam. Daarna kwam ik haar wekelijks tegen op de gang. Eerst nog in een rolstoel, later achter een rollator en uiteindelijk wandelend. Ze vertelde enthousiast over haar revalidatie. Ze had nooit verwacht dat ze ooit weer kon lopen. Dit soort gesprekken doet mij die “wicked problems” wel even vergeten.’  

Meer dan een nieuwe heup

Wouter zet zijn blogs in om lezers aan het denken te zetten. Hierin beschrijft hij de unieke dynamiek van de revalidatiezorg: ‘Ongeacht je sociale status, arm of rijk; zodra je iets overkomt, ben je eenvoudigweg een patiënt. Je bent dan automatisch kwetsbaar en er is geen onderscheid meer tussen mensen.’

Het is belangrijk dat ons goede werk, zoals het weer goed kunnen deelnemen aan de maatschappij en het hervinden van levensgeluk, meer erkenning krijgt.

Wouter Vreeman

Hij vindt dat de revalidatiesector meer erkenning verdient. ‘Op verjaardagen merk ik dat mensen vaak denken dat revalidatie alleen draait om het herstellen van een gebroken heup. Maar medisch specialistische revalidatie is veel meer dan dat.’  

Vechten

Wouter legt uit dat het geregeld lastig is om de maatschappelijke bewijslast van revalidatie goed aan te tonen. ‘Een gebroken been kun je opereren en daarna zie je op een röntgenfoto wat er is gedaan. In de revalidatiesector is dat anders. De doelen variëren per revalidant. Een jong persoon met een herseninfarct wil bijvoorbeeld zijn werk hervatten, terwijl een oudere revalidant na een herseninfarct weer wil kunnen fietsen. Het is belangrijk dat ons goede werk, zoals het weer goed kunnen deelnemen aan de maatschappij en het hervinden van levensgeluk, meer erkenning krijgt. Dat verdient onze sector en daar moeten we voor blijven vechten.’

Auteur

Sarah Hol

Gerelateerde blogs

Om te bewegen moet je kiezen

Elke dag maken we aan de lopende band keuzes. Welke kleren trek ik aan? Wat eet ik vandaag? Ga ik…

Grensoverschrijdend gedrag; de (r)evolutie!

Wat is er met het voetbal aan de hand? Spelers die als een kleuter gaan liggen of heethoofdig de confrontatie…

Tegenstanders met hetzelfde doel

Het is donderdagmiddag. Op mijn programma staat ‘kennismaking en bijpraten met de vakbonden’. Als kind uit een vakbondsgezin kijk ik…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Bestuurslid Wouter raakte als jonge econoom besmet met het zorgvirus

De bloggers van Revalidatie Magazine zetten aan tot nadenken en discussie. In een serie interviews zetten we hen in de…

Vogellanden geeft Zwolle en omgeving een gezondheidsboost

‘Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen’, zei oud-president Barack Obama. Revalidatie Magazine brengt een ode aan…

Geertje kreeg na haar hersenletsel snel de juiste herstelzorg, maar dat is niet vanzelfsprekend

De behandeling van hersenletsel stopt niet als je ontslagen bent uit het ziekenhuis. Sterker nog: revalidatie is van essentieel belang…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

De inzet van digitale zorgtechnologieën binnen de medisch specialistische revalidatie

Uit de praktijk Met de druk op de zorg en het tekort aan zorgprofessionals is het belangrijk voor een patiënt…

Waar is de revalidatiegeneeskunde in het publieke debat?

Opinie-artikel De revalidatie erkent als geen andere medische discipline dat de context waarin we leven ons functioneren beïnvloedt. Tegelijkertijd wordt…