Vereniging

Revalidatie Nederland staat volledig ten dienste van haar leden, twe weten de zorginstellingen die medisch specialistische revalidatie bieden. Om de belangen nog beter te kunnen behartigen en om de sector sterker te maken, heeft de vereniging in 2014 een nieuwe strategie geformuleerd. Ook samenwerking met andere partijen maakt de sector sterker. Dit is dan ook nadrukkelijk een aandachtspunt van Revalidatie Nederland. 

Revalidatie Nederland behartigt niet alleen de belangen van de revalidatiecentra, maar ook van de revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. Meer aandacht voor ziekenhuisrevalidatie heeft ertoe geleid dat er steeds meer ziekenhuizen lid werden van Revalidatie Nederland. In 2014 heeft de vereniging zes nieuwe ziekenhuizen als lid mogen verwelkomen. 

Daarnaast is het van belang om te weten wat medisch specialistische revalidatie precies is. Hierover is in 2014 samen met de VRA en het Zorginstituut van gedachten gewisseld.