Kwaliteit

De kwaliteit van de geleverde medisch specialistische revalidatiezorg is van hoog niveau. De sector doet er veel aan om die kwaliteit hoog te houden en voortdurend te blijven verbeteren. Daarom gaat er veel aandacht uit naar het naleven van kwaliteitsnormen, onderzoek en innovatie.
 

Inzicht in kwaliteit

De revalidatiesector wil zichzelf continu blijven verbeteren op alle punten van de behandeling: van de indicatiestelling tot het behandelplan en van de organisatie van het behandelproces tot de overdracht en nazorg. Om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken, hanteert de sector verschillende certificaten en meetinstrumenten.
 

HKZ Certificaat

Zorginstellingen zijn volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. De stichting HKZ ontwikkelde een certificatieschema speciaal voor de medisch specialistische revalidatiezorg. Een instelling die beschikt over dit certificaat, laat zien dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen van het certificatieschema. 
 

Transparantie

De revalidatiesector is transparant met behulp van een lijst van 22 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn opgesteld samen met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), met de koepel van zorgverzekeraars (ZN) en met de patiëntenbeweging (het LSR). Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is vanaf 2016 betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren. De set van indicatoren is terug te vinden op  Revalidatie Kennisnet.  Dit is een besloten kennisbank voor mensen die werkzaam zijn de revalidatiesector.

Ongeveer tweederde van de indicatoren betreffen zogenoemde productindicatoren, die worden ingevuld door de revalidatie-instellingen zelf. Patiënten geven ook hun oordeel over de kwaliteit van de revalidatiezorg. Zij vullen daartoe de overige indicatoren in, de zogenoemde ervaringsindicatoren. Sinds 1 januari 2013 leggen alle revalidatie-instellingen op deze manier verantwoording af over de door hen geleverde medisch specialistische revalidatie. Op basis van deze indicatoren kunnen patiënten hun zorgverlener kiezen. En zorgverzekeraars weten waar zij hun zorg kunnen inkopen. De uitkomsten van de indicatorenset worden gepubliceerd op de website van het Zorginstituut (www.zorginzicht.nl) en op www.kiesbeter.nl.

 

Kwaliteitsvenster voor revalidatie

Revalidatiecentra en –afdelingen van ziekenhuizen in Nederland kunnen  via het Kwaliteitsvenster voor revalidatie eenvoudig een beeld geven van de kwaliteit van hun revalidatiezorg (nvz-kwaliteitsvenster.nl). Het venster voorziet in de behoefte van patiënten om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg.
 

Meerwaarde

Een belangrijke meerwaarde van het Kwaliteitsvenster is dat leden de scores op de indicatoren kunnen toelichten en patiënten ook heldere uitleg krijgen over wat de indicator precies betekent. Alle scores worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde, een eerder jaar, of een standaard.
 

Tien indicatoren

De tien indicatoren op een rij zijn: patiëntervaringen, werk van artsen, wachttijden, zelfstandig wonen, doorligwonden, resultaten meten, vallen, keurmerken, kinderen, tevredenheid medewerkers.
 

Contactpersoon 

Voor meer informatie over Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Jeroen Smale.

Kwaliteit valt bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie onderzoek, innovatie en kwaliteit.