Organisatie

Revalidatie Nederland is een doelgerichte en proactieve branchevereniging. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, die medisch specialistische revalidatiezorg bieden.

Wat doet de branchevereniging?
Revalidatie Nederland vertegenwoordigt de revalidatiesector en fungeert als platform voor haar leden. Ook stimuleert Revalidatie Nederland de gemeenschappelijke beleidsontwikkeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatiezorg bij onderwerpen zoals transparantie van kwaliteit, informatievoorziening of de doorontwikkeling van DBC’s. Zo kunnen de leden zich richten op het verlenen van revalidatiezorg en het voortdurend verbeteren daarvan.

Door een sterke gezamenlijke externe profilering draagt Revalidatie Nederland bij aan een heldere positionering van haar leden in het gezondheidsnetwerk.

De leden
Tot de leden van Revalidatie Nederland behoren alle 18 revalidatiecentra, 15 zelfstandige ziekenhuisrevalidatieafdelingen en 3 zelfstandige behandelcentra.

Daarmee vormen de leden van Revalidatie Nederland een landelijk dekkend netwerk, waar jaarlijks zorg geboden wordt aan ca. 121.000 patiënten.

De leden van Revalidatie Nederland bepalen het beleid. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering. Beleid wordt uitgewerkt in verschillende bestuurscommissies, die rapporteren aan het bestuur. Het bureau van Revalidatie Nederland ondersteunt de bestuurscommissies en voert het beleid uit. Het bureau richt zich primair op belangenbehartiging voor en dienstverlening aan haar leden. 

Jaarrekening
De jaarrekening 2020 kunt u hier downloaden.