Op deze pagina vind je informatie over:

Landelijke toetsing

De landelijke toetsing binnen de opleiding revalidatiegeneeskunde is gekoppeld aan het landelijk scholingsprogramma van de VRA. Elke themacursus wordt afgelopen met een verplichte thema eindtoets. Een eindtoets bestaat uit 50 vragen. Vanwege de beginfase van de ontwikkeling van de eindtoetsen is het op dit moment verplicht om de toets te maken, niet om een voldoende te behalen. De Toetsingscommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de eindtoetsen. Alle afspraken rondom het maken van toetsen zijn vastgesteld in het toets reglement 2023.

Toetssysteem Remindo

De landelijke toetsing wordt afgenomen in het online toetssysteem Remindo Toets. Elke aios die is ingeschreven voor een themacursus krijgt inloggegevens opgestuurd. Heb je vragen? Neem dan contact op met toetsingscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Europees Examen revalidatiegeneeskunde

Het examen van de European Board Physical and Rehabilitation Medicine wordt doorgaans op de laatste vrijdag van mei gehouden (datum 2024: vrijdag 24 mei). Het is een online examen. Ben je een aios? Dan kun je dit examen doen in het derde en in het laatste jaar van je opleiding. Ook als revalidatiearts kun je aan dit examen meedoen. Hiervoor krijg je twee accreditatiepunten, ook als je de toets met onvoldoende punten hebt afgerond.


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde