De inhoud van de opleiding Revalidatiegeneeskunde ligt vast in het Kaderbesluit CGS (algemene bepalingen voor alle medisch specialismen) en het specifieke besluit revalidatiegeneeskunde. Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) stelt de besluiten vast.

LOP: van algemene tot specifieke competenties

In het Kaderbesluit staat onder meer dat alle opleidingen tot medisch specialist verplicht een Landelijk Opleidingsplan (LOP) moeten opstellen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende wetenschappelijke vereniging. Voor revalidatiegeneeskunde is dat het Concilium Revalidatiegeneeskunde. In het LOP zijn algemene competenties uitgewerkt in specialisme gebonden competenties die je moet beheersen om dit medische specialisme te mogen uitoefenen.

Handige links


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde