De Scholingscommissie van de VRA organiseert het landelijk scholingsprogramma. Het scholingsprogramma bestaat uit zeven themacursussen, naast de drie lijnleren cursussen klinisch redeneren, communicatie en wetenschap. De themacursussen worden elk jaar gegeven in twee blokken. Als aios kun je kiezen welke cursus je op welk moment wilt volgen, passend bij je stage op dat moment.

Belangrijkste kenmerken van het VRA-Scholingsprogramma:

Inschrijven scholingsprogramma

In de VRA nieuwsbrief en op de website wordt aangekondigd als een inschrijving geopend is. Voor revalidatieartsen en Physician Assistants is een beperkte toegang tot de 7 themacursussen.

Inschrijving 2024:

Digitale leeromgeving

Het landelijk scholingsprogramma wordt blended aangeboden: een deel van het onderwijs wordt online in de Digitale Leeromgeving (DLO) aangeboden en een deel van het onderwijs tijdens fysieke of online scholingsdagen. Elke aios krijgt inloggegevens tot de DLO na het inschrijven van de eerste cursus. Heb je vragen over de DLO of wil je als supervisor een account? Neem dan contact op met scholingscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Terugkijkdagen

In april 2022 en 2023 wordt tweemaal in een inhaalmoment (terugkijkdagen) gepland bedoeld voor ouderejaars aios die zonder dit inhaalmoment de reguliere fysieke cursussen niet allemaal meer kunnen volgen gedurende de opleiding. Dit is een noodoplossing welke vanwege de modernisering van het landelijk scholingsprogramma wordt georganiseerd voor een beperkte groep aios.

Lees hier meer over de ontwikkeling van het VRA-Scholingsprogramma


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde