De VRA heeft een e-portfolio in gebruik: Reconcept. Instellingen voor aios revalidatiegeneeskunde die lid zijn van de VRA stellen dit elektronisch portfolio beschikbaar. Je kunt het e-portfolio benaderen via een webbrowser, maar ook via een app: Reconcept. Klik op de onderstaande links voor:

Zo gebruik je het e-portfolio Reconcept

Reconcept is een gebruiksvriendelijk e-portfolio. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt om dit portfolio te gebruiken:

Inloggen Reconcept

Je kunt inloggen in het e-portfolio via de volgende link:

Vragen voor Reconcept

Heb je vragen over het gebruik van het nieuwe e-portfolio of heb je feedback? Ga dan naar www.reconcept.nl/support of stuur een mail naar support@reconcept.nl.

Aanmelden en stopzetten van je e-portfolio

Aanmelden voor het nieuwe e-portfolio van Reconcept gaat via de instellingen. Elke regio heeft een of twee contactpersonen aangewezen. Zij dragen er zorg voor dat nieuwe aiossen een e-portfolio krijgen.

De instellingen en contactpersonen op een rijtje:

Stopzetten e-portfolio

Aan het eind van de opleiding geeft de instelling zelf aan bij Reconcept dat een portfolio stopgezet mag worden. Het is belangrijk om dit op tijd te doen, want anders maakt de instelling onnodige kosten. Bij het stopzetten rondt Reconcept het account af, maar verwijdert het niet. Je kunt nog 5 jaar na je opleiding in het portfolio en gegevens exporteren. Ook het stopzetten van een e-portfolio bij afronding of beëindiging van de opleiding gaat via het contactpersoon in de regio. 

Een verdiepingsstage invoeren

Het opleidingsplan geeft ruimte voor een verdiepingsstage. Hiervoor maak je als aios een omschrijving van de verdiepingsstage en stemt deze af met je opleider voor de start van deze stage. De verdiepingsstage kun je op de volgende manier invoeren in het portfolio: 

  1. Voeg een verdiepingsstage toe aan de tijdlijn: ga naar het tabblad ‘ leerdoelen & opleidingsschema’ en klik op ‘opleidingsschema bewerken’ en ‘nieuwe stage toevoegen’. Hier kun je het type stage kiezen: verdieping.
  2. Kies het formulier ‘introductiegesprek stage’ en selecteer de aangemaakte stage. Omschrijf de stage en leerdoelen in dit formulier zo uitgebreid mogelijk.
  3. Vraag goedkeuring van de stage door het ‘aanbieden’ van het formulier ‘introductiegesprek stage’  aan je opleider.
  4. Aan het eind van de verdiepingsstage kun je het formulier ‘eindgesprek stage’ gebruiken voor evaluatie.

Reflectie op EPA bekwaam verklaren

Het kan zijn dat je als aios bij het aanvragen van een bekwaamverklaring van een EPA op niveau 4 ook de vraag krijgt een reflectie(verslag) aan te leveren. Dit kun je invoeren in de aanvraag voor een ‘Bekwaamheidsverklaring EPA’ in het veld ‘onderbouwing EPA’. Je kunt het verslag overigens ook als bijlage toevoegen.

Anios portfolio omzetten naar aios portfolio

Heb je als anios een portfolio opgebouwd en ben je nu in opleiding tot specialist? Dan kun je het portfolio in Reconcept overzetten naar een aios revalidatiegeneeskunde portfolio. 


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde