Speciaal voor aios revalidatiegeneeskunde heeft de VRA de ‘basisklapper’ samengesteld. Daarin vind je alle belangrijke informatie voor de (beginnende) aios. Naast uitleg over de opleiding en de vereniging, bevat de klapper bijvoorbeeld ook een checklist met allerlei zaken die je bij de start van je opleiding moet regelen. Check ook deze handige informatiemail.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over:

De profileringsopdracht

Er is een groeiende behoefte aan meer breed opgeleide specialisten die goed kunnen samenwerken, netwerken kunnen vormen en ‘over de grenzen van de individuele specialismen heen’ kunnen kijken. Als revalidatiearts nemen we ook aspecten als het (dagelijks) fysiek en mentaal functioneren, maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en zingeving mee in onze behandeling. Sterker nog: onze beroepsgroep is bij uitstek specialist op dit gebied. Belangrijk dus dat we ons als revalidatiearts goed kunnen profileren richting collega-specialisten. Zodat ook zij ons expertise kennen. Dit ‘leren profileren’ krijgt met de profileringsopdracht een expliciete plaats in de opleiding.

Het doel van de profileringsopdracht

Het doel van deze opdracht is tweeledig. Allereerst is het de bedoeling dat je je bewust wordt van het belang van continue profilering van de revalidatiegeneeskunde. Tweede doel is dat je vaardigheden ontwikkelt om netwerkgeneeskunde te bedrijven.

Je bent in staat om op een effectieve manier met ketenpartners zoals collega-specialisten te communiceren over een patiëntencategorie, waarbij de revalidatiegeneeskunde een meerwaarde heeft en waarbij samenwerking met de ketenpartner belangrijk is. Het belang van de patiënt staat voorop, maar je hebt ook oog voor eventuele belangen van de ander. Je kunt hiermee op een constructieve manier omgaan. Het uiteindelijke doel is een betere samenwerking.

Het succesvol afronden van deze opdracht kan dienen als bewijsmateriaal voor het behaald hebben van de generieke activiteit Medisch leiderschap.

Zo kun je je profileringsopdracht invullen

Je mag als aios zelf bepalen hoe je jouw profileringsopdracht invult. Je kunt deze opdracht bovendien op alle locaties (revalidatiecentra, ziekenhuizen, extramuraal) uitvoeren. Enige voorwaarde is dat je een opdracht kiest waarmee jij denkt de samenwerking tussen de revalidatiegeneeskunde en andere specialismen te kunnen verbeteren en waarmee je de kennis van de ketenpartner kunt vergroten. Dat zijn dan ook de belangrijkste punten waarop je beoordeeld wordt.

Critical Appraisal of a Topic (CAT)

Tijdens je opleiding voer je twee keer per jaar een CAT (Critical Appraisal of a Topic) uit en bespreekt deze met je opleider. Voor onze opleiding geldt dus dat je in totaal (minimaal) acht CAT’s verzorgt. Tijdens opleidingsvisitaties wordt hierop getoetst.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie:

360 graden feedback

Als aios houd je ieder jaar een 360 graden feedback. In overleg met je supervisor vraag je hierbij aan telkens 1 persoon per discipline (FT, ET, MW, LO, PS, supervisor, verpleging) en aan 1 patiënt om een beoordeling op de thema’s communicatie en professionaliteit. De feedback verzamel je in je e-portfolio. Het portfolio genereert automatisch een samenvatting. De resultaten bespreek je met je supervisor. Eventuele aandachtspunten bespreek je in het eindgesprek met de opleider en de supervisor.

Beoordeling presentatie

Tijdens je opleiding heb je een aantal toetsmomenten, zoals bijvoorbeeld het geven van een presentatie. Bekijk hier een aantal voorbeelden van beoordelingsformulieren hiervoor:

De verdiepingsstage

Vast onderdeel van je opleiding is de ‘verdiepingsstage’. Je mag zelf bepalen hoe je deze stage invult. Het is daarmee een uitgelezen kans om je te verdiepen in een bekend thema van de revalidatiegeneeskunde, een ander medisch specialisme of je bijvoorbeeld te richten op een van de generieke activiteiten. Op de website www.opleidingsetalage.nl vind je allerlei informatie over de mogelijkheden, de voorbereiding en de uitvoering.

Keuzestage en buitenlandstages

Je kunt als aios ook stages volgen bij niet erkende instellingen. Een keuzestage bijvoorbeeld. Of een buitenlandstage. De plenaire visitatiecommissie revalidatiegeneeskunde (PVC) beoordeelt je aanvraag voor dergelijke stages. De commissie hanteert hiervoor enkele beoordelingscriteria.


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde